ihale danışmanı

Haziran 12, 2021

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin İdari Şartname’de Belirlenen Asgari Kriterleri Taşımadığı İddiası

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin İdari Şartname’de Belirlenen Asgari Kriterleri Taşımadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1072 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/78107 İhale Kayıt Numaralı […]
Haziran 11, 2021

Geçici Teminat Mektubunun İdari Şartname’de Düzenlenen Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Geçici Teminat Mektubunun İdari Şartname’de Düzenlenen Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1072 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/78107 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay ve 7 Ay […]
Haziran 10, 2021

Ticaret Sicili Gazetelerinin Son Ortaklık Yapısını Gösterir Nitelikte Olmadığı İddiası

Ticaret Sicili Gazetelerinin Son Ortaklık Yapısını Gösterir Nitelikte Olmadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1072 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/78107 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay ve 7 Ay […]
Haziran 9, 2021

İdarenin Mevcut Güzergah Hatlarını Uzatma Hakkını İhale Dokümanına Eklemiş Olması

İdarenin Mevcut Güzergah Hatlarını Uzatma Hakkını İhale Dokümanına Eklemiş Olması Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis […]
Haziran 8, 2021

Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci Maddesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Ve Tip Sözleşme’nin İlgili Dipnotlarına Aykırı Olarak Düzenlenmemiş Olması

Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci Maddesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Ve Tip Sözleşme’nin İlgili Dipnotlarına Aykırı Olarak Düzenlenmemiş Olması Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale […]
Haziran 6, 2021

Sözleşme Tasarısının İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası

Sözleşme Tasarısının İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis Hizmet Alımı” İhalesi […]
Haziran 5, 2021

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri Karar No              : 2021/UY.II-1014 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/12972 İhale Kayıt Numaralı “Muğla İli Menteşe İlçesinde 1 Adet, […]
Haziran 4, 2021

İhaleye Teklif Veren Söz Konusu İki Tüzel Kişi İsteklinin Tekliflerini İmzalayan Şirket Müdürlerinin “Karı-Koca” Olması Ve Aynı Adreste İkamet Ediyor Olmaları Durumunun, İsteklilerce İrade Birliği İçinde Hareket Edildiği Ve Birbirlerine Ait Teklif Bilgilerinden Haberdar Olabilecekleri Yönünde Kuvvetli Karine Oluşturmaya Yeterli Olduğu

İhaleye Teklif Veren Söz Konusu İki Tüzel Kişi İsteklinin Tekliflerini İmzalayan Şirket Müdürlerinin “Karı-Koca” Olması Ve Aynı Adreste İkamet Ediyor Olmaları Durumunun, İsteklilerce İrade Birliği İçinde […]
Haziran 3, 2021

İhale İlanına Yönelik Şikayetin Öğrenilmesinden İtibaren On Gün İçinde Başvurulması Gerekir

İhale İlanına Yönelik Şikayetin Öğrenilmesinden İtibaren On Gün İçinde Başvurulması Gerekir Karar No              : 2021/UH.IV-1013 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/154824 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Bursa İl […]