belediyenin mali danışmanlık alması görev zararı oluşturur

Eylül 19, 2019

Belediyenin Ana İdare Birimlerinden Biri Olan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri Arasında Sayılan Konularda Danışmanlık Hizmeti Alınmasının Mevzuata Aykırı Olduğu – Sayıştay Kararı

Yılı          2013 Dairesi  5 Karar No              118 İlam No                212 Tutanak Tarihi   12.3.2015 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Danışmanlık hizmet alımı …………Belediyesi tarafından gerçekleştirilen […]