Numune Değerlendirmesi

Temmuz 18, 2022
İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerinden Farklı Olması

İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması

İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması