tc numarasının teklif dosyasında olmaması ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte değildir

Nisan 28, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-64 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/593408 İhale Kayıt Numaralı “Çü Ziraat Fakültesi 200 Baş Süt Sığırcılığı Tesisi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]