Haziran 11, 2021

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddi Ve Dava Dışı Şirket Tarafından Şikâyet Başvurusunda Bulunulması

itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddi ve dava dışı şirket tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması
Haziran 10, 2021

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama […]
Haziran 3, 2021

Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili Şeklinde Beyan Edilmesine Rağmen Söz Konusu Bilginin Teyit Edilmesine Dayanak Gösterilen Ticaret Sicili Gazetelerinde Yer Almamasının İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

yönetim kurulu üyesi olmayan yetkili şeklinde beyan edilmesine rağmen söz konusu bilginin teyit edilmesine dayanak gösterilen ticaret sicili gazetelerinde yer almamasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu
Mayıs 29, 2021

İş Deneyim – Benzer İş – Değerlendirme Dışı Bırakılma

İş Deneyim –  Benzer İş – Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2021/MK-195 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/521844 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Klima Santrallerinin Bakım Ve […]
Mayıs 21, 2021

İsteklilerden “C30/37 Hazır Beton Harcı” Girdisi İle İlgili Olarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Olarak Sadece Satış Tutarı Tespit Tutanağı Ve Tutanağın Düzenlenmesine Esas Olan Faturaların İstenildiği

isteklilerden “C30/37 hazır beton harcı” girdisi ile ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklaması olarak sadece satış tutarı tespit tutanağı ve tutanağın düzenlenmesine esas olan faturaların istenildiği - , istekliden kendilerinden istenmeyen hususlarda açıklama yapmalarının beklenemeyeceği, bu hususlarda açıklama yapılmış olsa bile bunun takdiren yapılmış bir açıklama olacağı, dolayısıyla bu açıklamadan dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı
Mayıs 17, 2021

Tip İdari Şartname’ye Aykırı Şekilde Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim Ve Harç Giderleri Haricindeki Giderlere de 25.1’inci Maddede Yer Verildiği, Bu Kapsamda 25.2’nci Madde Uyarınca Bu Giderlere İlişkin Olarak Da Artış Olması Ya Da Benzeri Yeni Gider Kalemlerinin Oluşması Hallerinde Yükleniciye Bunlara İlişkin Ödeme Yapılamayacağı

harç giderleri haricindeki giderler yeni gider kalemlerinin oluşması , ulaşım sigorta vergi resim ve harç giderleri
Mayıs 4, 2021

İhalelerde Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenmesi Yönünde Bir Zorunluğun Bulunmaması Ve İdare Tarafından Yaklaşık Maliyet Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmemesi Yönünde Takdir Yetkisinin Kullanılması

ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesi yönünde bir zorunluğun bulunmaması ve idare tarafından yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin kabul edilmemesi yönünde takdir yetkisinin kullanılması - ihale mevzuatı
Nisan 28, 2021

Yönetim Kurulu Karar Defterinde Ortaklık Durumu Gösterilmemiş Olması

ortaklık durumunun başka belgelerle de tespit edilebileceği
Nisan 26, 2021

Vergi Borcu Bulunan İsteklilerin İhaleye Katılım Şartları

vergi borcu bulunan isteklilerin ihaleye katılım şartları - âdi ortaklıkların vergi borcu bulunduğu hâlde, âdi ortaklığı oluşturan kişilerin vergi kimlik numaraları ile yapılan sorgulamalarda "borcu yoktur" yazısı alabilmesi