ihale danışma

Temmuz 4, 2020

İşte Personel Çalıştırılarak Yapılması Gereken Bir Faaliyet Söz Konusu İse, O İşe Ait Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgelerin İstenmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-143 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/620290 İhale Kayıt Numaralı “Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Domaniç Orman İşletme Şefliği Hatipoğlu Orman Emvali Deposu Orman Emvali İstif […]
Nisan 15, 2020

Teklif Edilen Araçların 2019 Yılı Ocak Ayı Kasko Değerinin 2020 Yılı Ocak Ayı Kasko Değerinden Daha Düşük Olması Nedeniyle Değerlendirilme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2020/UH.I-639 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/701319 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı (01/03/2020-31/12/2020 Tarihleri […]