ihale süreçlerine itiraz

Şubat 25, 2020

İsteklilerin Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduklarına Dair Kuvvetli Karine Oluştuğundan Bahisle Tekliflerinin Kurul Tarafından Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Dair İşlemin İptali – Danıştay Kararı

Karar No              : 2020/MK-34 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/165540 İhale Kayıt Numaralı “Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Ve Personeline Sunulmak Üzere Malzemeli Dört Kaptan Oluşan Servise Hazır Yemek Hazırlama, […]