İhale Danışmanlığı

Eylül 18, 2021

Geçici Konkordato Mühletinde Olan İstekli İhale Sözleşmesini İmzalamaya Zorlanamaz

İsteklinin geçici konkordato mühleti kararından sonra uhdesinde bırakılan ihaleye ilişkin sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakılması kanuna aykırıdır.
Eylül 17, 2021

Mahkemece Tevdi Edilen Dosya Nedeniyle Başvuru Ücreti Ve Belgeler İçin Ek Süre Verilmesi Gerekir

idarenin gönderdiği karar bildiriminde itirazen şikayet başvurusu için süre verilmediyse, yapılan başvuru süre yönünden reddedilemez.
Haziran 21, 2021

Teknik Şartnamenin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenmiş Olması

Teknik Şartnamenin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenmiş Olması Karar No              : 2021/UM.II-1169 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/95726 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Cng ve Akaryakıt Dolum İstasyonu” […]
Mayıs 6, 2021

Süresinden Sonra Başvuru Yapılmış Olması

Süresinden Sonra Başvuru Yapılmış Olması Karar No              : 2021/UH.IV-831 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/134244 İhale Kayıt Numaralı “Karşıyaka Belediyesi Sınırları İçerisinde (İşçilik ve Akaryakıt) Hariç Çöp Toplama […]
Mayıs 5, 2021

Başvuru Sahibi Tarafından Şikayet Konusu İşlemin Öğrenildiği Tarihini İzleyen 10 Gün İçinde İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunulması Gerektiği

Başvuru Sahibi Tarafından Şikayet Konusu İşlemin Öğrenildiği Tarihini İzleyen 10 Gün İçinde İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunulması Gerektiği Karar No              : 2021/UM.IV-829 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/483476 İhale […]