önceden yapılmış iş için şeklen yapılan ihale nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşmayacağı

Ağustos 28, 2019

Önceden Alınan Hizmet İçin Sonradan Şeklen Yapılan İhalenin Hukuka Aykırılığı Ve Ortada Gerçek Bir İhalenin Bulunmaması Sebebiyle İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşmayacağı

T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2017/3968 K. 2017/3899 T. 21.9.2017 * İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU ( Önceden Alınan Hizmet İçin Sonradan Şeklen Yapılan İhalenin Hukuka […]