süre uzatımı sebebiyle sözleşmede öngörülmeyen fiyat farkı ödemesinin yapılmasına dair sayıştay kararı

Şubat 10, 2020

Süre Uzatımı Sebebiyle De Yüklenici Firmaya Sözleşme Ve Şartnamesinde Öngörülmediği Halde Fiyat Farkı Ödenmesi – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              703 İlam No                22 Tutanak Tarihi   21.11.2019 Fiyat Farkı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ………….. Belediyesi tarafından …………….. […]