Mayıs 17, 2022
ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–5

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar – 5
Nisan 20, 2022
ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar-4

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine ilişkin Uygulama Esaslarına Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar - 4
Temmuz 10, 2021

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceği

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceği Karar No              : 2021/UH.II-1242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/169125 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü […]
Temmuz 2, 2021

Beyan edilen bilgilere ilişkin tevsik edici belgelerin sunulmamış olması

Beyan edilen bilgilere ilişkin tevsik edici belgelerin sunulmamış olması Karar No              : 2021/UH.II-1178 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/97232 İhale Kayıt Numaralı “Kamyon ve Beton Mikseri Kiralanması” İhalesi […]
Haziran 28, 2021

İş Ortaklığını Oluşturan Şirketlerin Anonim Şirket Olmadığından Pay Defterinin De Sunulmasına Gerek Bulunmadığı

İş Ortaklığını Oluşturan Şirketlerin Anonim Şirket Olmadığından  Pay Defterinin De Sunulmasına Gerek Bulunmadığı Karar No              : 2021/UY.II-1177 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/756882 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ-Arıcak Deştek […]
Haziran 21, 2021

Teknik Şartnamenin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenmiş Olması

Teknik Şartnamenin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenmiş Olması Karar No              : 2021/UM.II-1169 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/95726 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Cng ve Akaryakıt Dolum İstasyonu” […]
Haziran 18, 2021

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesine Konu Yapılan İşte Başvuruya Konu İhalenin Benzer İş Tanımına Uymasına Rağmen Değerlendirme Dışı Bırakılmış Olması

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesine Konu Yapılan İşte Başvuruya Konu İhalenin Benzer İş Tanımına Uymasına Rağmen Değerlendirme Dışı Bırakılmış Olması Karar No              : 2021/UY.I-1118 BAŞVURUYA KONU […]
Haziran 17, 2021

İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Başvuruya Konu İhalede Yeterlik Belgesi Olarak Sunulması Gerektiğine İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Söz Konusu Belgenin Teklifleri Kapsamında Sunulmaması Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklilerin Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Yerinde Olmadığı

İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Başvuruya Konu İhalede Yeterlik Belgesi Olarak Sunulması Gerektiğine İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Söz Konusu Belgenin Teklifleri Kapsamında Sunulmaması Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı […]
Haziran 14, 2021

İş Deneyimini Tevsik Etmek Üzere Sunulan Belgelerin İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Olmayan Kurum Ve Kuruluşa (Özel Sektöre) Bedel İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Eden Bir İşe İlişkin Olması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

İş Deneyimini Tevsik Etmek Üzere Sunulan Belgelerin  İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Olmayan Kurum Ve Kuruluşa (Özel Sektöre) Bedel İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Eden […]