Nisan 11, 2021

İşçilik Kalemi İçerdiği Anlaşılan Teklife Konu İşlere İlişkin Olarak Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapılması Ve Fiyat Tekliflerinin Üzerinde Yer Alması Gereken İbareye Yer Verilmesi Gerektiği

aşırı düşük teklif savunmada fiyat teklifinde bulunması gereken ibare
Nisan 9, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Akaryakıt Tevsikinde İl Bazında Günlük Yayımlanan Fiyatının Kullanılmasında İhale Mevzuat Yönünden Herhangi Bir Aykırılık Bulunmadığı

aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilerin akaryakıt kalemini açıklarken il bazında günlük açıklanan fiyatı kullanmalarının mevzuata uygun olduğuna dair karar
Nisan 9, 2021

İhalenin İptaliyle Sınırlı İnceleme Sırasında İsteklinin Geçici Teminat Mektubunun Var Olup Olmadığının Sorgulanması

İdarenin ihaleyi iptal incelemesi yaparken geçici teminatın varlığını sorgulaması - ihale danışmanı - ihale danışmanlığı
Nisan 8, 2021

İhaleye Konu Yapım İşinin Mal Ve Hizmet Kalemlerinin Birleşiminden Oluşan Daha Kompleks Bir İş Olduğu, Üst Yapı İmalatları Alanında Da Tecrübe Sahibi Olmayı Gerektirdiği Ve Bu Hâliyle Davacı Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İş İle Kapsamlarının Farklı Olduğu

Üst Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi ve Benzer İş Değerlendirilmesi İhale Uzmanı Tarafından Yapılmıştır
Nisan 5, 2021

İstekli Tarafından Sunulan Belgelerin Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne Uygun Olmaması

İstekli Tarafından Sunulan Belgelerin Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne Uygun Olmaması Karar No              : 2021/MK-127 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/60121 İhale Kayıt Numaralı “Ambulansla Hasta […]
Nisan 4, 2021

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı ve Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında […]
Nisan 2, 2021

İhale Üzerinde Bırakılan Davacı Şirket Tarafından Teklif Dosyası Kapsamında Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Ekinde Pay Defterinin Sunulmamış Olması

İhale Üzerinde Bırakılan Davacı Şirket Tarafından Teklif Dosyası Kapsamında Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Ekinde Pay Defterinin Sunulmamış Olması Karar No              […]
Mart 31, 2021

İhaleye Katılan Firmaların Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Karine Bulunması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

İhaleye Katılan Firmaların Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Karine Bulunması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2021/UY.I-619 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/703445 İhale Kayıt […]
Mart 28, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yazısının İsteklileri Tereddüte Düşürmeyecek Şekilde Net Olması Gerektiği

Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yazısının İsteklileri Tereddüte Düşürmeyecek Şekilde Net Olması Gerektiği Karar No              : 2021/UY.I-626 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/567813 İhale Kayıt Numaralı “Çiçekdağı (Kırşehir) İçmesuyu […]