ihale mevzuatı

Eylül 2, 2021

İdarenin Şartnameleri Düzenlemede Takdir Yetkisi Bulunmaktadır

idarenin şartnameleri düzenlemede taktir yetkisi bulunmaktadır
Ağustos 28, 2021

İhalenin Sonuçlandırılmasına İlişkin Komisyon Kararlarının Onaylanıp Onaylanmaması Konusunda İhale Yetkilisinin Takdir Yetkisi Vardır

ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin komisyon kararlarının onaylanıp onaylanmaması konusunda ihale yetkilisinin takdir yetkisinin bulunduğu açık olup, bu yetki kullanılırken hukuken geçerli seçenekler arasından tercihte bulunulması ve işlemin yapılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepler dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir
Ağustos 26, 2021
Teklif Dosyası Hazırlama Eğitimi

İhale Konusu İş Tutarının İş Deneyim Belgesi Üzerinden Tespit Edilemediği Hâllerde, İhale Konusu İş Tutarının Tespit Edilebileceği Bilgi Ve Belgelerin Başvuru Veya Teklif Kapsamında Sunulması Zorunludur

ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur
Ağustos 24, 2021

Tekliflerin Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Olan Bilgilere İhale Dokümanlarında Yer Verilmeden Yüklenmesi İhalelerde Saydamlık Ve Rekabet İlkelerine Aykırılık Oluşturur

tekliflerin hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgilere ihale dökümanlarında yer verilmeden yüklenmesi ihalelerde saydamlık ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturur
Ağustos 18, 2021

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci Maddesinde Yer Alan Düzenlemeleri İdarenin Takdir Ve Sorumluluğundadır

sözleşme tasarısının 16.1.1inci maddesindeki düzenlemeler idarenin taktir ve sorumluluğundadır
Ağustos 17, 2021

Sadece Şikayet Aşamasında Yer Alan İddiaların İncelenmesi Gerektiğine İlişkin Mevzuatta Sınırlandırıcı Bir Hüküm Bulunmamaktadır

Sadece Şikayet Aşamasında Yer Alan İddiaların İncelenmesi Gerektiğine İlişkin Mevzuatta Sınırlandırıcı Bir Hüküm Bulunmamaktadır
Mayıs 7, 2021

İhalenin Yapıldığı Yıldan Bir Önceki Yıla Ait Belgeleri Sunmayanların İki Önceki Yıla Ait Belgeleri Sunabilecekleri

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait belgeleri sunmayanların, iki önceki yıla ait belgeleri sunabilecekleri - istekli bilanço belgelerinin süresi