İş Deneyim Belgesi

Ağustos 3, 2022
İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulmasına İlişkin Olarak Alınan 7/7/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-263 Sayılı Kurul Kararı
Ekim 13, 2021

Sunulan İş Deneyim Tutarının İhale Konusu İş İçin Yeterli Olmadığı İddiası

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda uygun olmayan herhangi bir durum tespit edilmemiştir.
Ekim 12, 2021

İsteklinin İş Deneyimlerini Tevsik İçin Sunulan Belgelerin İş Tanımına Uymadığı İddiası

Sunulan iş deneyim belgesinde İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemede bir aykırılık görülmemiştir.
Eylül 21, 2021

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları İçin Belirlenen Kriterleri Sağlamayan İş Deneyim Belgesi Bu Konudaki İhalelerde Sunulamaz

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için belirlenen kriterlerin tamamını sağlamayan iş deneyim belgesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine sunulamaz.
Haziran 29, 2021

Başvurulan İhale İle İş Deneyim Belgesine Konu İhalenin Farklı Ebatlarda Olsa Da Aynı Malzeme, Araçlar Ve Usüllerle Yapılacak Aynı İşi Konu Alması

başvurulan ihale ile iş deneyim belgesine konu ihalenin farklı ebatlarda olsa da aynı malzeme, araçlar ve usüllerle yapılacak aynı işi konu alması
Nisan 14, 2021

Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İş İle İhale Kapsamlarının Farklı Olması

sunulan iş deneyim belgesine konu iş ile ihale kapsamlarının farklı olması - ihale danışmanı ankara
Nisan 7, 2021

İş Deneyimine Konu Otelin 5 Yıldızlı Olduğuna İlişkin Fiziki Kriterlerin Tevsikine Yönelik Beyanın Eksik Bulunması Gerek Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Veren Başvuru Sahibi İsteklinin Birinci Veya İkinci En Avantajlı Teklif Sahibi Olma İhtimalinin Bulunmadığı

iş deneyim belgesinin idare tarafından değerlendirilmesi ve iş deneyimi olduğunun istekli firma tarafından tevsiki
Kasım 7, 2019

İş Deneyim Belgesinin Düzenlenme Koşulları Oluşmasına Karşın Teminat Süresince Ortaklık Oranının Muhafaza Edilmemiş Olmasının Durumu Değiştirmeyeceği

Karar No              : 2017/MK-10 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/113720 İhale Kayıt Numaralı “Çankırı Ilgaz 8 Derslikli Ortaokul” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Çankırı Özel İdaresi Destek […]