şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmesi

Nisan 15, 2020

İlana Ve Ön Yeterlik Veya İhale Dokümanına Yönelik Başvurularda, Şikâyet Dilekçesi Ekine İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğine İlişkin Belge Eklenmesi Zorunludur

Karar No              : 2019/UH.I-1766 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/565927 İhale Kayıt Numaralı “Diyaliz Merkezi İçin Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve […]