isteklilerin itirazen şikayet hakkı

Ekim 10, 2019

İsteklilerin İtiraz ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunma Hakkı ve Ehliyeti – İhale Danışmanı

Karar No              : 2019/MK-299 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/77958 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11Bölge Müdürlüğü Tesisler Ve Bakım Başmühendisliğine Bağlı Döküm Ve Serme-Sıkıştırma Ekiplerinde Araç Ve İş […]