fiyat farkı hesaplanırken kamu zararına sebebiyet verilmesi

Nisan 14, 2020

Fiyat Farkı Hesaplamalarında Yemek Bedeli İstisna Tutarı Düşülmeden Hesaplama Yapıldığından Kamu Zararına Sebebiyet Verilmiştir

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              708 İlam No                54 Tutanak Tarihi   19.12.2019 İş Artışından Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması ile Fiyat Farkı Hesaplamasında Yemek Bedeli İstisna […]