idarenin başvuruyu zorlaştıracak şekil şartları getirmesi

Ocak 3, 2020

İdarenin Düzenleyici İşlemleri İle Başvuru Şartlarını Zorlaştıracak Biçimde Şekil Şartları Getirilmesinin Ve Düzenleyici İşlemler İle Getirilen Şekil Şartlarına Uyulmadığından Bahisle Başvuruların Usulen Reddine Karar Verilmesinin Hak Arama Hürriyetini Kısıtlar Nitelikte Olması

Karar No              : 2019/MK-344 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/139699 İhale Kayıt Numaralı “Montaj Dahil Çelik Silo Ve Aktarma Organları” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Tarım İşletmeleri […]