şikayet hakkı ve ehliyeti

Ekim 15, 2019

Şikayet Hakkının Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğradığını Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğunu İddia Eden İstekliler Ve İstekli Olabilecekler Tarafından Kullanılabileceği

Karar No              : 2019/UM.I-806 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/342703 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Diş Üniti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel […]