meslek mensubunun faaliyet belgesinin eksikliği

Ağustos 6, 2019

Satış Tutarı Tespit Tutanağı Ekinde Yer Alan İmza Sirküsü Eksikliğinin Sonradan Da Tamamlanabilir Nitelikte Olduğu – İhale Danışmanlığı

Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında Geçici Vergi Beyanname Dönemine İlişkin Bilginin Yer Almaması – Meslek Mensubunun Faaliyet Belgesi Eksikliğinin Tereddüt Hasıl Olduğunda İlgili Kişinin Üye Olduğu Odadan […]