Satış Tutarı Tespit Tutanağı Ekinde Yer Alan İmza Sirküsü Eksikliğinin Sonradan Da Tamamlanabilir Nitelikte Olduğu – İhale Danışmanlığı