kamu ihale danışmanlığı

Haziran 26, 2021

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Karar No              : 2021/UY.II-1158 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/562893 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Çine Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü […]
Ocak 11, 2020

İtirazen Şikayet Başvurusunda Süre – Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-361 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/16802 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya-Simav-Demirci Ayr. Yolunun (Kütahya-Afyon) Ayr.-Gediz Yolu Km:0+000-10+500 Bölünmüş Yol Üst Yapı (Bsk), Km:10+500-45+600 Arası Toprak […]
Aralık 31, 2019

Ayrılan Kamu Görevlisinin Yalnızca Daha Önce Görev Yaptığı Bölge Müdürlüğünün İhalelerine İştirak Edemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-508 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/326463 İhale Kayıt Numaralı “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) Ve […]
Aralık 11, 2019

ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal kapasitesini güçlendirerek gıda kontrol hizmetlerini desteklemek ve […]
Aralık 7, 2019

İş Deneyimini Tevsik Etmek Üzere Sunduğu Sözleşme Ve Faturaya Konu İşin Gerçekte Yapılmadığı Ve Sırf İş Deneyimini Tevsik Etmeye Matuf Düzenlendiğine Yönelik Somut, Bilgi Ve Belgeye Dayalı İddialarından Kaynaklanan Tereddüdün İhale Komisyonu Tarafından Yeterli İnceleme Ve Araştırma Yapılmak Suretiyle Giderilmesi Gerekmediği

Karar No              : 2019/MK-314 BAŞVURU SAHİBİ: Ase Asya Afrika Hızlı Kargo Ve Dağıtım A.Ş İHALEYİ YAPAN İDARE: Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Aralık 5, 2019

İdarenin Takdir Yetkisini Kamu Yararı Ve Hizmet Gereklerine Uygun Olarak Kullanıldığını Gösteren Gerekçeler Sunması Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-309 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/349439 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Birliği Ab Mali İmkân Kaps Frıt Fonu Bünyesinde Kfw Yürütücülüğü İle Kriz Zamanında Herkes […]
Eylül 21, 2019

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki “27846” ibaresi “6102” […]
Eylül 20, 2019

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin […]
Eylül 19, 2019

Kontrol Şefi Ve Şantiye Şefi İle İşin Tümünden Sorumlu Olarak Görevlendirilen Kontrol Mühendisinin İş Deneyimi

Karar No              : 2010/UY.I-1468 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/15197 İhale Kayıt Numaralı “T.Ü. Onkoloji Merkezi İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: 06.05.2010 tarih ve I.Y.11.50.0207/2010-19E sayılı […]