Ekim 31, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-243 BAŞVURUYA […]
Ekim 27, 2020

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması Karar No              : 2014/MK-390 BAŞVURUYA KONU İHALE: Kamu İhale Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 2014/UH.II-480 sayılı kararı hakkında Ankara 16. İdare Mahkemesince […]
Ekim 2, 2020

Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular […]
Eylül 23, 2020

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi Karar Tarihi         : 09.09.2020 Karar No              : 2020/UY.II-1497 İHALEYİ YAPAN İDARE: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, […]
Ağustos 25, 2020

Pazarlık Usulü Elektronik İhalede Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye Alındı

ELEKTRONİK İHALE” Bilindiği üzere, Kurumumuzca elektronik ihalenin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Bu kapsamda daha önce; -Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde elektronik eksiltme […]
Temmuz 26, 2020

Başvurunun İddia Ve Şekil Yönünden Reddedilmesi Gerekliliği

Başvurunun İddia Ve Şekil Yönünden Reddedilmesi Gerekliliği Karar Tarihi         : 16.07.2020 Karar No              : 2020/UY.I-1229 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/207912 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü […]
Temmuz 21, 2020

On Beş Günlük Menüde Diyet Kahvaltıda Hangi Meyvelerin Kullanılacağının Belirtilmemiş Olması

Karar No              : 2020/MK-150 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı […]
Temmuz 13, 2020

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi Karar No              : 2020/UH.II-1144 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/41433 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Temmuz 13, 2020

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim […]