Şubat 3, 2021

Başvuru Eksikliklerinin Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanmamış Olması

Başvuru Eksikliklerinin Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanmamış Olması Karar No : 2019/MK-57 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/147754 İhale Kayıt Numaralı “Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire […]
Şubat 2, 2021

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Herhangi Bir Bilginin Beyan Edilmediği

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Herhangi Bir Bilginin Beyan Edilmediği Karar No              : 2021/UH.I-190 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/560233 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alımı” İhalesi […]
Aralık 8, 2020

İmalatlar İçin İdarece Öngörülen 30 Günlük Süre – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı 2018 Dairesi 8 Karar No 177 İlam No 128 Tutanak Tarihi 3.3.2020 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili […]
Ekim 31, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-243 BAŞVURUYA […]
Ekim 27, 2020

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması Karar No              : 2014/MK-390 BAŞVURUYA KONU İHALE: Kamu İhale Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 2014/UH.II-480 sayılı kararı hakkında Ankara 16. İdare Mahkemesince […]
Ekim 2, 2020

Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular […]
Eylül 23, 2020

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi Karar Tarihi         : 09.09.2020 Karar No              : 2020/UY.II-1497 İHALEYİ YAPAN İDARE: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, […]
Ağustos 25, 2020

Pazarlık Usulü Elektronik İhalede Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye Alındı

ELEKTRONİK İHALE” Bilindiği üzere, Kurumumuzca elektronik ihalenin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Bu kapsamda daha önce; -Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde elektronik eksiltme […]
Temmuz 26, 2020

Başvurunun İddia Ve Şekil Yönünden Reddedilmesi Gerekliliği

Başvurunun İddia Ve Şekil Yönünden Reddedilmesi Gerekliliği Karar Tarihi         : 16.07.2020 Karar No              : 2020/UY.I-1229 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/207912 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü […]