Şubat 8, 2020

Sözleşme Birim Fiyatları Hangi Usulle Tespit Edilmişse, Fiyat Farkına Esas Uygulama Yılı Fiyatlarının Da Aynı Usule Göre Tespit Edilmesi Gerekmektedir – Sayıştay Kararı

Yılı          2017 Dairesi  4 Karar No              211 İlam No                234 Tutanak Tarihi   5.12.2019 HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. yükleniminde bulunan …………. $ ihale bedelli …………. […]
Ocak 21, 2020

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Hastanelerin Kamu İhale Kanunu’nun 10. Maddesinin 4. Fıkrasının (F) Bendinde Belirtilen ‘Aynı İdare” Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği, Davacı Şirketin İdareye Yaptığı İşler Sırasında İş Veya Meslek Ahlakına Aykırı Hareketinin İdarece Tespit Edildiği Tarihten İtibaren 5 Yıl Süreyle İdarenin İhalelerine Katılamayacağı

Karar No              : 2018/MK-432 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/537293 İhale Kayıt Numaralı “BAĞLI HASTANELER İÇİN SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMETİ ALIM İŞİ” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]
Ocak 18, 2020

İhalenin İlk Oturumunda Hazır Bulunanların Önünde İstekliler İle Teklif Fiyatlarının Ve Yaklaşık Maliyet Tutarının Açıklanarak Tutanağa Bağlanması Gerektiği, Bu Aşamada Hiçbir Teklifin Reddine Veya Kabulüne Karar Verilmeyeceği, Teklifi Oluşturan Belgelerin Düzeltilemeyeceği Ve Tamamlanamayacağı

Karar No              : 2020/MK-4 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/180341 İhale Kayıt Numaralı “6331 Sayılı Kanuna İstinaden Osgb Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa Büyükşehir […]
Ocak 7, 2020

İş Ortaklığının Tür Değiştirmesiyle İş Deneyim Belgesinin De Kullanılabileceği İleri Sürülmekte İse De, Bu Durumun Kanun’da Belirtilen Bir Yıllık Ortaklık Şartını Ortadan Kaldırmayacağı

Karar No              : 2017/MK-495 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/409359 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 2017-2018 Yılları 24 Ay (01/01/2017-31/12/2018) Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi […]
Aralık 31, 2019

Ayrılan Kamu Görevlisinin Yalnızca Daha Önce Görev Yaptığı Bölge Müdürlüğünün İhalelerine İştirak Edemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-508 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/326463 İhale Kayıt Numaralı “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) Ve […]
Aralık 29, 2019

İhale Danışmanı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Yerel ve uluslararası satın alma süreçlerinde, istekliler ve teklif sahipleri, kapsamlı deneyime sahip uzmanlar tarafından bilgilendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Kamu ihale mevzuatı son yıllarda Avrupa’daki bazı önemli […]
Aralık 27, 2019

İtirazen Şikâyet Başvurusu Niteliğinde Olmayan Dilekçeler İçin İtirazen Şikâyet Başvuru Harcının Yatırılması Gerekmediği

Karar No              : 2017/MK-492 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/205589 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9, Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Orta Refüj, Kavşak İle Köprülü Kavşaklarda Bulunan Mevcut Fidan, […]
Aralık 24, 2019

4734 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin (G) Bendi Gereğince Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir İstekli Hakkında Terör Örgütleriyle İltisaklı Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılmasının Devletin Güvenliği Ve Kamu Yararı Açısından Gerekli Olduğu

Karar No              : 2019/MK-343 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/309488 İhale Kayıt Numaralı “El Terminali İle Sayaç Endeksi Tespiti Ve Fatura Basımı Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Aralık 24, 2019

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeniden Değerleme Oranı %12 Olarak Belirlenmiştir

23.12.2019 Tarihli 30987 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Karara ulaşmak için tıklayınız