Ağustos 25, 2020

Pazarlık Usulü Elektronik İhalede Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye Alındı

ELEKTRONİK İHALE” Bilindiği üzere, Kurumumuzca elektronik ihalenin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Bu kapsamda daha önce; -Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde elektronik eksiltme […]
Temmuz 26, 2020

Başvurunun İddia Ve Şekil Yönünden Reddedilmesi Gerekliliği

Başvurunun İddia Ve Şekil Yönünden Reddedilmesi Gerekliliği Karar Tarihi         : 16.07.2020 Karar No              : 2020/UY.I-1229 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/207912 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü […]
Temmuz 21, 2020

On Beş Günlük Menüde Diyet Kahvaltıda Hangi Meyvelerin Kullanılacağının Belirtilmemiş Olması

Karar No              : 2020/MK-150 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı […]
Temmuz 13, 2020

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi Karar No              : 2020/UH.II-1144 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/41433 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Temmuz 13, 2020

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim […]
Temmuz 1, 2020

İlgililerin Tekliflerine Göre Sigorta Limiti Belirlemesinin Ve Buna Göre Poliçe Sunmalarının Eşit Muamele İlkesine Uygun Olduğu

Karar No              : 2018/MK-429 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/319732 İhale Kayıt Numaralı “2 Yıllık Malzeme Dahil Yemek Ve Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]
Temmuz 1, 2020

Firmanın Geçerli Bir İş Deneyim Belgesinin Bulunmaması

Karar No              : 2018/MK-430 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/495930 İhale Kayıt Numaralı “Söylemez Barajı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve […]
Haziran 11, 2020

Toplu Taşıma İhalesi – Ceza Düzenlemesi

Karar No              : 2020/UH.II-893 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/80240 İhale Kayıt Numaralı “Şehiriçi Toplu Taşıma” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2020 tarihinde […]
Mayıs 30, 2020

Aşırı Düşük Savunmasında İhale Ve Sözleşmeye İlişkin Damga Vergileri İle Kamu İhale Kurumu Payının Sözleşme Giderinin Tevsiki

Karar No              : 2020/UH.II-890 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon Büyükşehir […]