fiyat farkına esas uygulama yılı fiyatlarının tespiti usulüne dair sayıştay kararı

Şubat 8, 2020

Sözleşme Birim Fiyatları Hangi Usulle Tespit Edilmişse, Fiyat Farkına Esas Uygulama Yılı Fiyatlarının Da Aynı Usule Göre Tespit Edilmesi Gerekmektedir – Sayıştay Kararı

Yılı          2017 Dairesi  4 Karar No              211 İlam No                234 Tutanak Tarihi   5.12.2019 HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. yükleniminde bulunan …………. $ ihale bedelli …………. […]