birden fazla teklif verme durumunda geçici teminatın irad kaydedilemeyeceği

Mart 17, 2020

Birden Fazla Teklif Verme Halinde Geçici Teminatın İrat Kaydedilemeyeceği

Karar No              : 2019/MK-105 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/167114 İhale Kayıt Numaralı “Oyalı Ayr. – Silopi Yolu Km: 278+000 – 333+000G / 1+200İ – 33+200 Kesiminin (Bağlantı […]