yapım işleri ihale danışmanlığı

Aralık 6, 2019

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in […]
Ağustos 7, 2019

Teklif Mektubuna “Milyon” Yerine Sehven “Milon” Yazılmış Olmasının, Teklif Edilen Bedelin Rakam Ve Yazı İle Birbirine Uygun Olarak Açıkça Yazılması” Kuralını İhlal Etmediği

Karar No              : 2019/MK-224 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/433303 İhale Kayıt Numaralı “Botaş Genel Müdürlüğü İle Bağlı Bölge Ve İşletme Müdürlüklerine Ait Silahlı Özel Güvenlik” İhalesi KURUM […]