birim fiyat cetvelinde yazı imza incelemesi

Ocak 28, 2020

İş Ortaklığının İhalede Birlikte Hareket Etmek Suretiyle 4734 Sayılı Kanun’un “Yasak Fiil Veya Davranışlar” Başlıklı 17’nci Maddesinin (D) Bendindeki Birden Fazla Teklif Verme Fiilini İşlediği İddiası – Kriminal İnceleme

Karar No              : 2017/MK-23 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/46328 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü 65.Yozgat Ve 68.Boğazlıyan Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım Ve Onarımı […]