ihale danışmanı istanbul

Nisan 10, 2021

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale […]
Kasım 15, 2020

PCR İhalesi – Personele Yönelik Yeterlik Kriteri Kapsamında Belge Sunulması Yönünde Düzenleme Yapılmadığı

PCR İhalesi – Personele Yönelik Yeterlik Kriteri Kapsamında Belge Sunulması Yönünde Düzenleme Yapılmadığı Karar No              : 2020/UH.II-1805 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/448700 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İl […]
Eylül 3, 2020

Kurulun Bir Hususun İhaleyi Gerçekleştiren İşin Sahibi İdarece Gerekli Araştırmaların/Yazışmaların Yapılarak Açıklığa Kavuşturulması Gerektiğinden Bahisle Düzeltici İşlem Belirlenmesine Karar Vermesinde Hukuka Uygunluk Bulunmaması

Kurulun Bir Hususun İhaleyi Gerçekleştiren İşin Sahibi İdarece Gerekli Araştırmaların/Yazışmaların Yapılarak Açıklığa Kavuşturulması Gerektiğinden Bahisle Düzeltici İşlem Belirlenmesine Karar Vermesinde Hukuka Uygunluk Bulunmaması Karar No              : […]
Ağustos 7, 2020

Araç Kiralanması İhalesi – Bir İş Kaleminde İş Artışı Yapılırken Diğer İş Kalemlerinde İse Azalışa Gidilmesi

Araç Kiralanması İhalesi – Bir İş Kaleminde İş Artışı Yapılırken Diğer İş Kalemlerinde İse Azalışa Gidilmesi Karar No              : 2020/MK-167 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/486170 İhale Kayıt […]
Şubat 13, 2020

Teklifteki Çarpım Hatasının İsteklinin Sıralamasını Değiştiren Esaslı Bir Hata Olmaması Nedeniyle Aritmetik Hata Olarak Kabul Edilemeyeceği

Karar No              : 2020/MK-27 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/353736 İhale Kayıt Numaralı “Merkez-Organize Çıkışı-Beyyazı-Çıkrık-Kozluca-Bostanlı Yolu, Kozluca-Burhaniye-Omuzca-D.Y. Ve İscehisar-Çalışlar Köyü-Afyonkarahisar Ankara D.Y. Pmt Temini, Nakli, Serme Sıkıştırma – […]
Ocak 30, 2020

Davacı Şirketin İtirazen Şikayet Başvurusunun Başvuru Ehliyeti Bulunmadığından Bahisle Reddine İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-17 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/202849 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Fantom Laboratuvarı Malzeme Alımı” İhalesi KURUM […]
Ocak 2, 2020

Şirketin Yüzde Ellisinden Fazla Hissesine Sahip Olmayan Şahıs Hakkında Ceza Yargılamasının Uzun Sürmesi Nedeniyle Davacı Şirketin De Cezalandırılması Ve Ticari Hayatının Etkilenmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde İdarenin Karar Vermesi –Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-496 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/122051 İhale Kayıt Numaralı “2016-2018 Mali Yılları 36 Aylık Veri Girişi Ve Hazırlık Hizmetleri Alımı İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Aralık 14, 2019

Kamu İhale Kurumunun Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-333 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü […]
Aralık 6, 2019

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMUNDA GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİ İLE GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meslekî Yeterlilik Kurumunun ulusal meslek standardı ve yeterlilik çalışmaları, sınav, […]