ihale dokümanında başvuru aşamasında sunulması istenilen belgeler ve bu belgeler

Nisan 27, 2021

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Eksik Olması

tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin eksik olması - ihalenin sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bilgi eksikliği