teklif edilen aracın teknik şartnamedeki şartları sağlamaması

Mart 6, 2020

İhale Konusu Hizmette Kullanılmak Üzere Teklif Edilen Araçların Teknik Şartname’de Yer Verilen “Arka Kapı Camlarının Otomatik Olması” Şartını Sağlamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-65 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/127577 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere 55 Adet Sürücülü Evde Sağlık Aracı, 14 Adet Sürücülü […]