konteynır yıkama aracının temizlik hizmet alımında hiç kullanılmamasına rağmen ödeme yapılmasına dair sayıştay kararı

Nisan 25, 2020

İşe Ait, Yaklaşık Maliyette, Teknik Şartnamede Ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Konteynır Yıkama Aracının Temizlik Hizmet Alımı Süresince Hiç Kullanılmamasına Rağmen Hakedişlere Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Araç bedeli ………….. Şti. ve ……… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki ………… TL ihale […]