Teklif Fiyata Dahil Giderler

Ağustos 19, 2022
Şartnamedeki Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Tip Sözleşmeye Aykırı Olması

Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyat Dahilindeki Giderlerin Tip Sözleşmeye Aykırı Olduğu İddiası

İdari Şartnameye Eklenmiş Bulunan Teklif Fiyata Dahil Edilmiş Giderlerin Tip Sözleşmeye Aykırı Olduğu İddiası
Haziran 8, 2022
ihale dökümanında işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemesi

İhale Dokümanında İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Düzenlemesine Yer Verilmesine Rağmen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Durumu İhalenin İptalini Gerektirir mi?

Yüklenici çalıştıracağı personellere ilişkin yükümlülüklerle sorumlu olduğundan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin maliyetlerini teklif fiyata dahil ederek teklifini oluşturmalıdır.