ihale danışmanlığı istanbul

Eylül 15, 2020

Teklif Fiyatları Dikkate Alınarak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Geçerli Sınır Değer Formülü Gereğince Hesabı

Teklif Fiyatları Dikkate Alınarak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Geçerli Sınır Değer Formülü Gereğince Hesabı Karar No              : 2020/UH.I-1464 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/281352 İhale […]
Ekim 18, 2019

NÜKLEER DÜZENLEME UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer düzenleme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına […]
Eylül 20, 2019

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin […]
Eylül 13, 2019

KAMU İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

13.09.2019 Tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK […]
Eylül 9, 2019

Aşırı Düşük Savunmasında Fiyat Teklifi Alınan Firmanın Oda Kaydının Bulunmamasının Tek Başına Teklife Konu Alanda Faaliyet Göstermediği Anlamına Gelmediği

T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2016/2454 Karar No:2016/3286 Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Vekili : Müdahil (Davalı Yanında) : […]
Eylül 6, 2019

Yapım İşi Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Analizdeki Girdi Miktarıyla Rayicin Çarpımı Sonucu Bulunan Tutarın Virgülden Sonraki Kısımlarının İki Haneye Yuvarlanarak Yazılabileceği

Karar No              : 2019/MK-248 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/77156 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Çermik İlçesi Km:0+000-4+000, Dicle İlçesi Km:0+000-3+000, Çüngüş İlçesi Km:0+000-2+000 Şehir Geçişlerinin Toprak İşleri, […]
Eylül 5, 2019

Malzemeli Yemek İhalesi – Davadan Feragat Halinde İdare Mahkemesinin Karar Vermesi Gerektiği – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-250 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/483366 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dâhilyemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrasıhizmetleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Giresun İl Sağlık […]
Eylül 3, 2019

İtirazen Şikayet Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddi – İsteklinin İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunma Hakkı

Karar No              : 2019/MK-252 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/66771 İhale Kayıt Numaralı “280-01 Kk No Lu Malazgirt Şehir Geçişi Km:0+000-4+000 Ve Malazgirt Çevre Yolu Km:0+000-7+000 Arası Toprak […]
Ağustos 31, 2019

İdari Şartname Ve Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler İçin, Söz Konusu Kanun Maddesi Uyarınca İdarece Süre Uzatımı Verilmesinin Tek Başına Fiyat Farkı Verilmesini Gerektirip Gerektirmeyeceği

Kamu İhale Kurumunun, ihale dokümanında fiyat farkı öngörülmeyen işlerde süre uzatımı verilmesi durumunda fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususunda yayımladığı son düzenleyici kurul kararlarının ne anlama geldiği […]