Türkiye Çevre Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin J Bendi Uyarınca Depozito Yönetim Sistemi Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar