İhalelerde Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenmesi Yönünde Bir Zorunluğun Bulunmaması Ve İdare Tarafından Yaklaşık Maliyet Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmemesi Yönünde Takdir Yetkisinin Kullanılması

Türkiye Çevre Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin J Bendi Uyarınca Depozito Yönetim Sistemi Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Mayıs 3, 2021
Yaklaşık Maliyete Karşı Olan İddiaların İhale Tarihinden İtibaren On Gün İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği
Mayıs 4, 2021