Aşırı Düşükte Kalan İsteklinin Teklif Açıklamasını Sunmaması Üzerine İdarenin Fiyat Araştırması Yaparak İsteklinin Teklifini Geçerli Kabul Etmesi Durumu

Yaklaşık Maliyet Üzerindeki Tekliflerin Uygun Bulunması İdarenin Takdir Yetkisindedir
Ocak 21, 2023
Aşırı Düşükte Önemli Olduğu Tespit Edilen Maliyet Bileşenleri Tereddütte Mahal Vermemeli
İdare Aşırı Düşükte Önemli Olduğu Tespit Edilen Maliyet Bileşenlerini Tereddütte Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlemelidir
Mart 11, 2023