Kameder, uzmanlık konusu olan ihale ve mali mevzuat ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi ve yön vererek çözüm önerilerinde bulunan bir danışmanlık şirketidir.

Kameder olarak kamu idarelerinin ve şirketlerin hizmet alacakları danışmanı belirlerken:

• Danışmanlık firması sektör hakkında bilgiye sahip mi?
• Bu alanda hangi kurum ya da şirketlerle çalışmış referansları kimlerdir ?
• Danışmanlık firmasının kadrosunda konuya ilişkin uzmanlar var mı?
• Ön araştırmalar yapıyor mu? Araştırmaları bir rapor halinde ve zaman çizelgesi ile birlikte sunabiliyor mu?
• Size, kurumunuza veya firmanıza ne gibi ek değerler sağlayacak? Bunu somutlaştırabiliyor mu?

sorularına karşılık olumlu yanıtlar almaları gerektiği inancındayız.
2008 yılı itibariyle bu sorulara “evet” cevabı verebildiğimiz için gururluyuz.
Sizlere her daim doğru hizmeti sunabilmek için gelişmeye devam ediyoruz.


2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz tüm Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinizde uzman ve özverili ekibimizle sizlere destek olmaktayız. Uzun ve meşakkatli bir süreç olan kamu ihalelerinde, danışmanlık hizmetlerimizi çeşitlendirerek tüm idarelerimize ulaşmayı hedefledik. Böylece ihtiyacınız ne ölçüde olursa olsun amaca yönelik verimli ve etkili bir danışmanlığı Kameder bünyesinde bulabilmenizi sağlıyoruz.

2005 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kurumsal yapının temel taşlarından olan mali yönetim önem kazanmıştır. Değişen kamu yönetimi anlayışı ile idarelerin kamu kaynaklarını verimli kullanması, şeffaflık, hesap verilebilirlik, etkililik gibi ilkeler çerçevesinde kamu hizmeti üretmektedirler. Değişen mevzuatlar ve yönetim sistemi hâlihazırda yoğun iş yükü altında çalışan kamu personelinin verimini olumsuz etkilemektedir. Kameder, stratejik planlamanın hazırlanmasından başlayarak dönem sonu işlemlerin yapılmasına kadar olan her aşamada bugüne kadar edindiği farklı perspektifleri ve bilgi birikimini sizlere sunmaktadır.

Kamu ihale sisteminin sürekli gelişen ve uzmanlık gerektiren karmaşık yapısı karşısında şirketlerin süreç yönetiminden hukuki desteğe kadar ihtiyaç duydukları profesyonel çalışmanın sağlanmasında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkları bir süreci yaşıyoruz. Günümüzde artan rekabet ortamı ve kamu ihale sisteminin koşulları göz önüne alındığında şirketleri yarış içerisinde bulundukları diğerlerinden ayıran temel unsurun profesyonel bakış açısı olduğu açıktır. Bu aşamada şirketler kendi faaliyet alanları dışında ihriyaç duydukları ve farklı bir uzmanlık gerektiren konularda doğru partnerlerle çalışmalıdırlar. Kameder, şirketlerin gerek kamu idareleri ile gerekse diğer şirketlerle yaşadıkları sorunlarda karar alma ve uyuşmazlıkların çözümü süreçlerinde uzman danışmanları ile yanınızda yeralır.