Ocak 4, 2020

Yapım Aşırı Düşük Hazırlama – Ek O 6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının Usulüne Uygun Düzenlenmemiş Olması

Karar No              : 2019/MK-120 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/690996 İhale Kayıt Numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak […]
Aralık 13, 2019

İki Haftalık Örnek Menü Göz Önünde Bulundurulmak Suretiyle İşin Kalan Süresi İçin Maliyet Hesabı Yapılarak İhale Dokümanında Öngörülen Kriterler Doğrultusunda Bir Menü Oluşturulabileceği – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-323 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/35233 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı (01/04/2019-31/12/2019 Tarihleri Arası) […]
Eylül 19, 2019

Belediyenin Ana İdare Birimlerinden Biri Olan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri Arasında Sayılan Konularda Danışmanlık Hizmeti Alınmasının Mevzuata Aykırı Olduğu – Sayıştay Kararı

Yılı          2013 Dairesi  5 Karar No              118 İlam No                212 Tutanak Tarihi   12.3.2015 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Danışmanlık hizmet alımı …………Belediyesi tarafından gerçekleştirilen […]
Eylül 18, 2019

Sözleşmedeki Ödenek Yoksa Ödeme Yapılmaz Düzenlemesi Geçersizdir

Karar No              : 2019/UH.II-1079 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/329301 İhale Kayıt Numaralı “Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılına Esas 180 İş Günü İçerisinde Taşımalı […]
Eylül 15, 2019

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.2.1 inci, 17.2.2 nci, 17.3.3 üncü ve 17.4.3 üncü maddelerinde yer […]
Eylül 9, 2019

Aşırı Düşük Savunmasında Fiyat Teklifi Alınan Firmanın Oda Kaydının Bulunmamasının Tek Başına Teklife Konu Alanda Faaliyet Göstermediği Anlamına Gelmediği

T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2016/2454 Karar No:2016/3286 Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Vekili : Müdahil (Davalı Yanında) : […]
Eylül 7, 2019

Ticaret Şirketlerinin, Ana Sözleşmelerinde Yer Almayan Faaliyet Konuları Dışında Da Faaliyette Bulunabilecekleri, Sırf Ticaret Sicilinde Sayılan Faaliyet Konuları İle Sınırlı Olarak Faaliyette Bulunabilecekleri Sonucuna Ulaşmanın Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Oluşturacağı

Karar No              : 2018/MK-425 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/363673 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Otomatik Tabanca Kılıfı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Jandarma Tedarik Merkezi […]
Eylül 6, 2019

Yapım İşi Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Analizdeki Girdi Miktarıyla Rayicin Çarpımı Sonucu Bulunan Tutarın Virgülden Sonraki Kısımlarının İki Haneye Yuvarlanarak Yazılabileceği

Karar No              : 2019/MK-248 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/77156 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Çermik İlçesi Km:0+000-4+000, Dicle İlçesi Km:0+000-3+000, Çüngüş İlçesi Km:0+000-2+000 Şehir Geçişlerinin Toprak İşleri, […]
Ağustos 24, 2019

Engelli Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İhalesinde R Katsayısı

   2017/UH.III-2391 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/293006 İhale Kayıt Numaralı “Engeli Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi   KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 06.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile […]