İhale Danışmanı İstanbul

Nisan 14, 2021

İsteklilerce Akaryakıt Fiyatı Kullanılan Markanın Söz Konusu İlde Anlaşmalı Bayisinin Bulunması Gerektiğine İlişkin Bir Belirleme Yapılmadığı

akaryakıt verisi kullanılan petrol istasyonunun ihalenin olduğu ilde bayisinin bulunma zorunluluğunun bulunmadığı
Nisan 12, 2021

Meslek Mensuplarına İlişkin Düzenlenen Faaliyet Belgelerinin Geçerlilik Sürelerinin Açıklamaları Teslim Tarihi İtibarıyla Geçersiz Olmasının Tutanakların Esasını Etkileyecek Nitelikte Olmadığı

faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerinin tutanakların esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, fiyat teklifine dayanak maliyet tespit tutanağı/satış tutarı tespit tutanağının ekindeki faaliyet belgelerinin geçerlilik tarihinin fiyat teklifinin düzenlenme tarihini kapsamamasının meslek mensubunun yetkisinin sona erdiği anlamına gelmeyeceği, ayrıca faaliyet belgesine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı
Nisan 10, 2021

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale […]
Nisan 5, 2021

İstekli Tarafından Sunulan Belgelerin Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne Uygun Olmaması

İstekli Tarafından Sunulan Belgelerin Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne Uygun Olmaması Karar No              : 2021/MK-127 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/60121 İhale Kayıt Numaralı “Ambulansla Hasta […]
Nisan 1, 2021

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Usulen Esasen İncelenmesi Gerekirken Anılan İddiayı Karşılayacak Şekilde Açık Ve Net Bir Karar Verilmediği Ve İncelemenin Eksik Yapıldığı

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Usulen Esasen İncelenmesi Gerekirken Anılan İddiayı Karşılayacak Şekilde Açık Ve Net Bir Karar Verilmediği Ve İncelemenin Eksik Yapıldığı Karar No              : 2021/MK-115 BAŞVURUYA […]
Mart 31, 2021

İhaleye Katılan Firmaların Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Karine Bulunması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

İhaleye Katılan Firmaların Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Karine Bulunması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2021/UY.I-619 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/703445 İhale Kayıt […]
Mart 30, 2021

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı Karar No              : 2021/UY.I-618 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/744331 İhale Kayıt Numaralı “Üsküdar İlçesi 2021 Yılı […]
Mart 23, 2021

İsteklilerin Teklif Fiyatının İhalenin İlk Oturumunda Sözlü Olarak Açıklanmadığı Ve İsteklilerin Teklif Fiyatını Gösterir Tutanağa Aktarılmadığı

İsteklilerin Teklif Fiyatının İhalenin İlk Oturumunda Sözlü Olarak Açıklanmadığı Ve İsteklilerin Teklif Fiyatını Gösterir Tutanağa Aktarılmadığı Karar No              : 2021/UH.II-562 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/736396 İhale Kayıt […]
Mart 21, 2021

Komisyon Kararının Davacı Şirketi Yanlış Merciye Yönlendirdiğinden, Yukarıda Belirtilen Anayasal Zorunluluk Karşısında İtirazen Şikâyet Başvurusunun Süresinde Olmadığının Kabul Edilemeyeceği

Komisyon Kararının Davacı Şirketi Yanlış Merciye Yönlendirdiğinden, Yukarıda Belirtilen Anayasal Zorunluluk Karşısında İtirazen Şikâyet Başvurusunun Süresinde Olmadığının Kabul Edilemeyeceği Karar No              : 2021/MK-83 BAŞVURUYA KONU İHALE: […]