İhale Danışmanı İstanbul

Temmuz 11, 2020

Yapım İşi İhalesi – Asgari İş Deneyim Tutarı

Karar No              : 2020/UY.I-1159 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/156744 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alt temel, Temel, Sathi […]
Temmuz 10, 2020

Kesinleşmiş Bir Gelir Kaybı Olmadığından Kamu Kaynağında Eksilme Veya Artışa Engel Olunmak Suretiyle Kamu Zararı Oluşmayacağı – Ek Kesin Teminat – Sayıştay Kararı

Yılı          2011 Dairesi  5 Karar No              1 İlam No                2 Tutanak Tarihi   18.10.2012 Ek kesin teminat ………….. Şti.’ne ihale edilen “…………. İşi” nde, iş artışı olmasına […]
Temmuz 9, 2020

YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğin […]
Temmuz 8, 2020

İsteklilerin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermesi

Karar No              : 2020/UH.II-1123 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/138864 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Şantiyelerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör ve Toprak Silindiri Kiralanması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Alanya […]
Temmuz 7, 2020

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale […]
Temmuz 6, 2020

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin İhalenin Kapalı Oturumlarında Belirlenebileceği

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin İhalenin Kapalı Oturumlarında Belirlenebileceği Karar No              : 2020/UY.II-1130 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/212627 İhale Kayıt Numaralı “Şehitlik Konsol İstinat ve Çevre Duvarı […]
Temmuz 4, 2020

İşte Personel Çalıştırılarak Yapılması Gereken Bir Faaliyet Söz Konusu İse, O İşe Ait Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgelerin İstenmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-143 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/620290 İhale Kayıt Numaralı “Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Domaniç Orman İşletme Şefliği Hatipoğlu Orman Emvali Deposu Orman Emvali İstif […]
Temmuz 3, 2020

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Demonstrasyon Mekanına Gidilirken Kullanılacak Aracın Yakıt Sarfiyat Verilerini Gösterir Herhangi Bir Tevsik Edici Belgeye Açıklama Kapsamında Yer Verilmemesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2020/MK-141 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/365953 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemizin İhtiyacı İçin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]
Haziran 29, 2020

Yemek İhalesi – Fiyat Farkı – Mahkeme Kararı

Karar No              : 2020/MK-133 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]