İhale Danışmanı İstanbul

Ocak 16, 2021

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının […]
Ocak 12, 2021

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-337 BAŞVURUYA […]
Aralık 30, 2020

Toplam Ciro Tutarlarının Yeterlik Kriterlerini Karşılanması

Toplam Ciro Tutarlarının Yeterlik Kriterlerini Karşılanması Karar No              : 2020/UH.II-2077 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/504704 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servisi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Yargıtay Başkanlığı […]
Aralık 22, 2020

Geçici Teminat Mektubunun Teklif Bedelinin Yüzde Üçünü Karşılıyor Olması Gerektiği

Geçici Teminat Mektubunun Teklif Bedelinin Yüzde Üçünü Karşılıyor Olması Gerektiği Karar No              : 2020/UY.I-2037 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif […]
Aralık 11, 2020

Şirket Ortaklarının Tc Kimlik Numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamış Olması – Bilgi Eksikliği

Şirket Ortaklarının Tc Kimlik Numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamış Olması –  Bilgi Eksikliği Karar No              : 2020/MK-283 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/224669 İhale Kayıt Numaralı “Tcdd […]
Aralık 7, 2020

İhale İlanına Şikayette Bulunulurken Şikayet Süresinin Geçirilmesi

Karar No : 2020/UM.IV-1904  BAŞVURUYA KONU İHALE:2020/524516 İhale Kayıt Numaralı “Kar ve Buz Mücadelesinde Kullanılmak Üzere 3000 Ton Ham Tuz Temini ve Nakli İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:Kütahya […]
Aralık 3, 2020

TC Kimlik Numarası Eksikliği – Taşıma İhalesi

TC Kimlik Numarası Eksikliği – Taşıma İhalesi Karar No              : 2020/MK-280 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/192112 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Sage Personel Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM […]
Kasım 26, 2020

Teknik Şartname’nin Tek Markaya İşaret Etmemesi

Teknik Şartname’nin Tek Markaya İşaret Etmemesi Karar No              : 2020/UH.II-1809 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem […]
Kasım 24, 2020

Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Belgede Bulunmaması

Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Belgede Bulunmaması Karar No              : 2020/UH.II-1836 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt […]