Sözleşme Tasarısının İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası