Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci Maddesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Ve Tip Sözleşme’nin İlgili Dipnotlarına Aykırı Olarak Düzenlenmemiş Olması

Sözleşme Tasarısının İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası
Haziran 6, 2021
İdarenin Mevcut Güzergah Hatlarını Uzatma Hakkını İhale Dokümanına Eklemiş Olması
Haziran 9, 2021