ihale danışmanlığı

Mart 4, 2021

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen ÜTS Bayilik Kayıtlarının İstekliler Tarafından Teklif Dosyasında Sunulması Zorunluluğu

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen ÜTS Bayilik Kayıtlarının İstekliler Tarafından Teklif Dosyasında Sunulması Zorunluluğu Karar No              : 2021/MK-76 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/419467 İhale Kayıt Numaralı “Radyasyon Onkolojisi […]
Şubat 28, 2021

Yüklenicinin İşi Süresinde Bitirmemesi Nedeniyle Gecikmeli Olarak Çalıştırıldığı 106 Günlük Gecikme İçin İdarece Sözleşme Bedelinin On Binde Üçü Oranında Gecikme Cezası Uygulanmış Olması Ve Bu Cezanın Yükleniciye Yapılan Hakediş Ödemelerinden Kesilmiş Olması

Yüklenicinin İşi Süresinde Bitirmemesi Nedeniyle Gecikmeli Olarak Çalıştırıldığı 106 Günlük Gecikme İçin İdarece Sözleşme Bedelinin On Binde Üçü Oranında Gecikme Cezası Uygulanmış Olması Ve Bu Cezanın […]
Şubat 26, 2021

Kurulun Başvuru Dışındaki Konuları Re’sen İncelemesi

Kurulun Başvuru Dışındaki Konuları Re’sen İncelemesi Karar No              : 2021/MK-71 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/36654 İhale Kayıt Numaralı “Kışlaköy Kömür İşletmesi Karstik Akifer Susuzlaştırması İçin Drenaj Sondajları […]
Şubat 25, 2021

İhale Sürecinde Yeni Bir İşlem Olarak Ortaya Çıkan, İhalenin Bütün Hüküm Ve Sonuçlarının Yer Aldığı Kesinleşen İhale Kararına Zamanında Başvuru Yapılması Gerektiği

İhale Sürecinde Yeni Bir İşlem Olarak Ortaya Çıkan, İhalenin Bütün Hüküm Ve Sonuçlarının Yer Aldığı Kesinleşen İhale Kararına Zamanında Başvuru Yapılması Gerektiği Karar No              : 2021/MK-67 […]
Şubat 24, 2021

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08” […]
Şubat 22, 2021

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan İş Kalemi İçin “Teklif Edilen Birim Fiyat” Ve “Tutar” Sütununun Boş Bırakılmış Olması

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan İş Kalemi İçin “Teklif Edilen Birim Fiyat” Ve “Tutar” Sütununun Boş Bırakılmış Olması Karar No              : 2021/UH.II-380 BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Şubat 20, 2021

İtirazen Şikâyet Aşamasında İleri Sürülen İddiaların Esastan Değerlendirilmesi Gerekirken Şekil Yönünden Reddedilmesi

İtirazen Şikâyet Aşamasında İleri Sürülen İddiaların Esastan Değerlendirilmesi Gerekirken Şekil Yönünden Reddedilmesi Karar No              : 2021/MK-65 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/427076 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Kapsamına […]
Şubat 19, 2021

Kamu İhale Kurulunca İtirazen Şikayete Konu Hususlar Tüm Yönleri İle İncelenip Değerlendirilmeden Ve Mevzuatta Belirtilenlerin Dışında Bir Karar Şekli İle Alındığı

Kamu İhale Kurulunca İtirazen Şikayete Konu Hususlar Tüm Yönleri İle İncelenip Değerlendirilmeden Ve Mevzuatta Belirtilenlerin Dışında Bir Karar Şekli İle Alındığı Karar No              : 2021/MK-61 BAŞVURUYA […]
Şubat 18, 2021

İdare Tarafından Anayasa’nın 40. Maddesine Uygun Olarak İlgili Mercilere Ne Kadar Sürede Başvuracağının Açıkça Belirtilmediği

İdare Tarafından Anayasa’nın 40.  Maddesine Uygun Olarak İlgili Mercilere Ne Kadar Sürede Başvuracağının Açıkça Belirtilmediği Karar No              : 2021/MK-59 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/158 İhale Kayıt Numaralı […]