ihale danışmanlığı

Eylül 24, 2020

Taşınma İşi İhalesi

Taşınma İşi İhalesi Karar Tarihi         : 16.09.2020 Karar No              : 2020/UH.I-1529 İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Eylül 23, 2020

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi Karar Tarihi         : 09.09.2020 Karar No              : 2020/UY.II-1497 İHALEYİ YAPAN İDARE: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, […]
Eylül 18, 2020

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine […]
Eylül 18, 2020

İhale Kapsamında Beş Adet Semitreylere İlişkin Belgelemenin İhale Aşamasında Yapılması Ve Değerlendirilmesi Gerektiği

İhale Kapsamında Beş Adet Semitreylere İlişkin Belgelemenin İhale Aşamasında Yapılması Ve Değerlendirilmesi Gerektiği Karar No : 2020/MK-90 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/392835 İhale Kayıt Numaralı “Evsel Atık […]
Eylül 17, 2020

E-Banka Referans Mektubu – Mektup Tutarının Yüzdesi

E-Banka Referans Mektubu –  Mektup Tutarının  Yüzdesi Karar No              : 2020/UY.II-1440 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/204493 İhale Kayıt Numaralı “21-79 KKNolu Çermik-Ergani İl Yolunun Km:11+000-30+000 Arasında  Toprak […]
Eylül 11, 2020

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN GAZ VE PARTİKÜL HALİNDEKİ KİRLETİCİ EMİSYON SINIRLARI VE TİP ONAYI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK (2016/1628/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz […]
Eylül 10, 2020

İstekli Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih Ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” Bölümünün Doldurulmamış Olması

İstekli Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih Ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” Bölümünün Doldurulmamış Olması Karar No              : 2020/UY.II-1440 […]
Eylül 7, 2020

İstekli Tarafından İhale Konusu İş Kapsamında 26 Adet 2020 Model Binek Araç Kullanılacağının Taahhüt Edildiği, Bahse Konu Araçlara İlişkin Olarak Türkiye Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri Birliğince Yayımlanan 2020 Yılı Ocak Ayına Ait Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinin Sunulduğu

İstekli Tarafından İhale Konusu İş Kapsamında 26 Adet 2020 Model Binek Araç Kullanılacağının Taahhüt Edildiği, Bahse Konu Araçlara İlişkin Olarak Türkiye Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri […]
Eylül 4, 2020

İdarenin Önemli Maliyet Bileşenlerini Belirlemede Takdir Yetkisinin Bulunması

İdarenin Önemli Maliyet Bileşenlerini Belirlemede Takdir Yetkisinin Bulunması Karar No              : 2016/UH.III-788 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/174865İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Etüt, Proje ve Çevre […]