ihale danışmanlığı

Aralık 3, 2020

TC Kimlik Numarası Eksikliği – Taşıma İhalesi

TC Kimlik Numarası Eksikliği – Taşıma İhalesi Karar No              : 2020/MK-280 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/192112 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Sage Personel Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM […]
Kasım 29, 2020

İşçilik Ücreti İçin De Saatlik Asgari İşçilik Maliyetinin Üzerindeki Bir Tutarla Açıklama Yapılmasında Kamu İhale Mevzuatı Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmadığı

İşçilik Ücreti İçin De Saatlik Asgari İşçilik Maliyetinin Üzerindeki Bir Tutarla Açıklama Yapılmasında Kamu İhale Mevzuatı Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmadığı Karar No              : 2020/MK-272 BAŞVURUYA […]
Kasım 25, 2020

Demonstrasyona İlişkin Giderlerin Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği Basiretli Tacirin Söz Konusu Giderleri Öngörerek Teklif Verebileceği

Demonstrasyona İlişkin Giderlerin Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği  Basiretli Tacirin Söz Konusu Giderleri Öngörerek Teklif Verebileceği Karar No              : 2020/UH.II-1809 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı […]
Kasım 24, 2020

Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Belgede Bulunmaması

Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Belgede Bulunmaması Karar No              : 2020/UH.II-1836 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt […]
Kasım 21, 2020

İhalenin Herhangi Bir Somut Gerekçeye Dayandırılmaksızın İptal Edilmiş Olması

İhalenin Herhangi Bir Somut Gerekçeye Dayandırılmaksızın İptal Edilmiş Olması Karar No             : 2020/UH.I-1854 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/498568 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım […]
Kasım 20, 2020

İşin Görüleceği Yerde Kurulacak Olan Beton Santraline İlişkin Maliyet Giderlerinin Ayrıca Açıklanmasının Gerekmediği

İşin Görüleceği Yerde Kurulacak Olan Beton Santraline İlişkin Maliyet Giderlerinin Ayrıca Açıklanmasının Gerekmediği Karar No     : 2020/MK-265 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/192680 İhale Kayıt Numaralı “(Rize – […]
Kasım 18, 2020

Teknik Şartnamenin Tek Bir Marka Ve Modeli İşaret Etmesi

Teknik Şartnamenin Tek Bir Marka Ve Modeli İşaret Etmesi Karar No              : 2020/UH.II-1808 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı […]
Kasım 16, 2020

Pazarlık Usulüyle Gerçekleştirilen İhale – Elektronik Eksiltme

Pazarlık Usulüyle Gerçekleştirilen İhale – Elektronik Eksiltme Karar No              : 2020/UH.II-1812 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/421264 İhale Kayıt Numaralı “TCDD GSM Ses Hatları İçin Haberleşme Hizmet Alımı” […]
Kasım 15, 2020

PCR İhalesi – Personele Yönelik Yeterlik Kriteri Kapsamında Belge Sunulması Yönünde Düzenleme Yapılmadığı

PCR İhalesi – Personele Yönelik Yeterlik Kriteri Kapsamında Belge Sunulması Yönünde Düzenleme Yapılmadığı Karar No              : 2020/UH.II-1805 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/448700 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İl […]