Temmuz 30, 2021

Kesinleşen İhale Kararının Davacıya Tebliğ Edildiği Tarihten Başlayan Süre İçerisinde Yapılan Başvurunun İncelenmesi Gerektiği

kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği tarihten başlayan süre içerisinde yapılan başvurunun incelenmesi gerektiği
Temmuz 28, 2021

Ortaklık Oranlarının Teyidinin Yapılamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

ortaklık oranlarının teyidinin yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma
Temmuz 26, 2021

Zeyilnameyle İdareye Yapılacak Yazılı Bildirime İlişkin Olarak Mevzuatta Herhangi Bir Süre Şartı Öngörülmemiş Olduğu

zeyilnameyle idareye yapılacak yazılı bildirime ilişkin olarak mevzuatta herhangi bir süre şartı öngörülmemiş olduğu
Temmuz 9, 2021

Teklif Dosyasında Şirket Ortaklarını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Ve İmza Sirküleri Gibi Belgelerin Sunulup Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Standart Formunun Sunulmamış Olması

teklif dosyasında şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri gibi belgelerin sunulup tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge standart formunun sunulmamış olması
Haziran 29, 2021

Başvurulan İhale İle İş Deneyim Belgesine Konu İhalenin Farklı Ebatlarda Olsa Da Aynı Malzeme, Araçlar Ve Usüllerle Yapılacak Aynı İşi Konu Alması

başvurulan ihale ile iş deneyim belgesine konu ihalenin farklı ebatlarda olsa da aynı malzeme, araçlar ve usüllerle yapılacak aynı işi konu alması
Haziran 24, 2021

İhale Komisyonu Kararında Yaklaşık Maliyet Ve Sınır Değerin Hatalı Belirlenmesi

ihale komisyonu kararında yaklaşık maliyet ve sınır değerin hatalı belirlenmesi
Haziran 23, 2021

Teklif Dosyasında “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” Başlıklı Standart Form – KIK030.0/H Belgesi İle Sunulmayacak Belgeler Tablosunun Sunulmayıp, Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin ve İmza Sirkülerinin Sunulması

teklif dosyasında “tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge” başlıklı standart form - KIK030.0/H belgesi ile sunulmayacak belgeler tablosunun sunulmayıp, tüzel kişiliğe ait ticaret sicil gazetesi bilgilerinin ve imza sirkülerinin sunulması
Haziran 17, 2021

İdari Şartnamenin 7.1. Maddesinde İstenilen Yeterlik Kriterlerinden 2015/17 Sayılı “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” Konulu Genelge’nin 4.7. Maddesi (c) Bendinde İstenilen Belgenin İhale Dosyasıyla Sunulmaması

idari şartnamenin 7.1. maddesinde istenilen yeterlik kriterlerinden 2015/17 sayılı "sağlık bilgi sistemleri uygulamaları" konulu genelge'nin 4.7. maddesi (c) bendinde istenilen belgenin ihale dosyasıyla sunulmaması
Haziran 16, 2021

Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin İnternet Sorgusunda Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Adı Geçen Şahısların TC Kimlik Numarasına Yer Verilmemesi

yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin internet sorgusunda Yönetim Kurulu üyesi olarak adı geçen şahısların TC kimlik numarasına yer verilmemesi