İhalenin Sonuçlandırılmasına İlişkin Komisyon Kararlarının Onaylanıp Onaylanmaması Konusunda İhale Yetkilisinin Takdir Yetkisi Vardır

İtirazen Şikâyet Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Esastan Değerlendirilmesi Gerekirken Şekil Yönünden Reddi Hukuka Aykırıdır
Ağustos 27, 2021
Kurul Kararının Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kuruma Başvuruda Bulunulamaz
Ağustos 31, 2021