ihale danışmanı ankara

Kasım 30, 2020

Teknik Şartnamedeki, Yüklenicinin Kıdem Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğuna Yönelik Düzenlemenin, 4857 Sayılı Kanunun Yukarıda Değinilen Açık Hükmüne Aykırı Olduğu

Teknik Şartnamedeki, Yüklenicinin Kıdem Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğuna Yönelik Düzenlemenin, 4857 Sayılı Kanunun Yukarıda Değinilen Açık Hükmüne Aykırı Olduğu Karar No              : 2020/MK-274 BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Kasım 17, 2020

Kamyon Kiralanması İşi – İş Deneyim Belgesinin Uygun Görülmemesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

Kamyon Kiralanması İşi – İş Deneyim Belgesinin Uygun Görülmemesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2019/UH.I-401 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/709774 İhale Kayıt Numaralı “Kamyon Kiralanması […]
Ekim 30, 2020

İdarenin İhtiyacını Tanımlamadaki Takdir Yetkisinin Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Kullanılması Gerektiği

İdarenin İhtiyacını Tanımlamadaki Takdir Yetkisinin Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Kullanılması Gerektiği Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UM.II-1734 İHALEYİ YAPAN İDARE: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, BAŞVURUYA […]
Eylül 26, 2020

Banka Referans Mektubunun Tarihi – İhale Tarihi

Banka Referans Mektubunun Tarihi – İhale Tarihi Karar No              : 2019/UH.I-1764 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/486522 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa […]
Eylül 22, 2020

Rehber Öğretmene İlişkin Olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması

Rehber Öğretmene İlişkin Olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Karar No              : 2020/UH.II-1454 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/360313 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı […]
Eylül 4, 2020

Kurum Tarafından Davacı Şirkete Ait Numunelerin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Bir İnceleme İle Çözümlenmesi Gerekmekte İken Bu Yola Başvurulmadan, İhaleyi Yapan İdarece Yapılan Tespit Ve Değerlendirmelerle Yetinilmesi

Kurum Tarafından Davacı Şirkete Ait Numunelerin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Bir İnceleme İle Çözümlenmesi Gerekmekte İken Bu Yola Başvurulmadan, İhaleyi Yapan İdarece Yapılan Tespit Ve Değerlendirmelerle […]
Ağustos 18, 2020

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu Karar No              : 2019/MK-63 BAŞVURU SAHİBİ: BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/415829 İhale Kayıt Numaralı “5 İnci Bölge Kapsamında 01/01/2019 – 31/12/2020 […]
Haziran 10, 2020

Birlikte İhale Edilmede Kabul Edilebilir Doğal Bağlantı

Karar No              : 2020/UH.II-893 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/80240 İhale Kayıt Numaralı “Şehiriçi Toplu Taşıma” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2020 tarihinde […]
Mayıs 13, 2020

İhale Dokümanındaki Bazı Yemek Öğünlerinin Taşıma Yoluyla İfanın Yapılacağı Yere Götürüleceği Düzenlemesi

Karar No              : 2020/UH.II-789 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/66665 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve […]