ihale danışmanı ankara

Eylül 17, 2021

Mahkemece Tevdi Edilen Dosya Nedeniyle Başvuru Ücreti Ve Belgeler İçin Ek Süre Verilmesi Gerekir

idarenin gönderdiği karar bildiriminde itirazen şikayet başvurusu için süre verilmediyse, yapılan başvuru süre yönünden reddedilemez.
Eylül 16, 2021

Teklifin Geçerliliğinin Sözleşmeye Davet Yazısında İmza İçin Verilen Süreden Kısa Olması

davacıya ait teklifin geçerlilik süresinin sözleşmeye davet yazısında sözleşmenin imzalanması için verilen süreden daha kısa olması durumu
Eylül 15, 2021

Fiyat Teklifi İle Dayanağını Oluşturan Tutanak Arasında Uyumsuzluk Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedenidir

fiyat teklifi ile fiyat teklifine dayanak teşkil eden tutanak arasında uyumsuzluk varsa bu değerendirme dışı bırakılma sebebidir
Eylül 14, 2021

İsteklinin Teklif Yapısı İle Yaklaşık Maliyet Arasında Yüzde 90 İla 110 Arasında Uyumluluk Olması Halinde Puan Alınacağına Dair Düzenlemesi Rekabet İlkesine Aykırlık Taşımamaktadır

isteklinin teklif yapısı ile yaklaşık maliyet arasında yüzde doksan ila yüz on arasında uyumluluk olması halinde puan alıncağına dair düzenlemesi rekabet ilkesine aykırılık taşımamaktadır
Eylül 13, 2021

Şikâyete Yol Açan Durumun Farkına Varıldığı Tarihi İzleyen On Gün İçinde İdareye Şikâyet Başvurusunda Bulunulması Gerekir

şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekir
Eylül 11, 2021
Teklif Dosyası Hazırlama Eğitimi

Teknik Şartnamede İstenilen Belgeler için Yeterlik Tablosunda Ayrı Satır Açılmayarak İhale Dökümanının Kendi İçerisinde Çelişkiler İçermesi

teknik şartnamede istenilen belgeler için yeterlik talosunda ayrı satır açılmayarak ihale dökümanının kendi içerisinde çelişkiler içermesi
Eylül 10, 2021

ihaleyi Yapan idare, Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Rekabet, İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerini Gözetmek Zorundadır

ihaleyi yapan idare, kanunun beşinci maddesinde belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorundadır
Eylül 9, 2021

İstekliler İhale Dokümanında Belirlenen Yeterlik Kriterini Karşılayamazsa İhale İptal Edilebilir

ihale dökümanında belirlenen yeterlk kriterinin istekliler tarafından karşılanmasına yönelik imansızlıklar bulunması nedeniyle ihale iptal edilebilir
Eylül 8, 2021

Sunulan Bilanço Bilgilerinin Şartnamede İstenilen Şartları Taşımadığı İddiası

sunulan bilanço bilgilerinin şartnamede istenilen şartları taşımadığı iddiası