ihale danışmanı ankara

Eylül 4, 2020

Kurum Tarafından Davacı Şirkete Ait Numunelerin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Bir İnceleme İle Çözümlenmesi Gerekmekte İken Bu Yola Başvurulmadan, İhaleyi Yapan İdarece Yapılan Tespit Ve Değerlendirmelerle Yetinilmesi

Kurum Tarafından Davacı Şirkete Ait Numunelerin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Bir İnceleme İle Çözümlenmesi Gerekmekte İken Bu Yola Başvurulmadan, İhaleyi Yapan İdarece Yapılan Tespit Ve Değerlendirmelerle […]
Ağustos 18, 2020

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu Karar No              : 2019/MK-63 BAŞVURU SAHİBİ: BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/415829 İhale Kayıt Numaralı “5 İnci Bölge Kapsamında 01/01/2019 – 31/12/2020 […]
Haziran 10, 2020

Birlikte İhale Edilmede Kabul Edilebilir Doğal Bağlantı

Karar No              : 2020/UH.II-893 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/80240 İhale Kayıt Numaralı “Şehiriçi Toplu Taşıma” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2020 tarihinde […]
Mayıs 13, 2020

İhale Dokümanındaki Bazı Yemek Öğünlerinin Taşıma Yoluyla İfanın Yapılacağı Yere Götürüleceği Düzenlemesi

Karar No              : 2020/UH.II-789 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/66665 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve […]
Nisan 27, 2020

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/174)

ATAMA KARARI Cumhurbaşkanlığından:  Karar: 2020/174 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 26/4/2020 TARIHLI VE 2020/174 SAYIL1 KARARIN EKI LISTE   ADISOYADI GOREVİ   Hamdi GULEÇ Başkan   Osman […]
Nisan 23, 2020

İptal Edilen İhalenin Yeni İhtiyaçlara Binaen Revizesinin Yapılacağı Bildirilmiş Olmasına Rağmen İhale Sürecinde İhale Dokümanının Revize Edilmesini Gerektirecek Sebeplerin Neler Olduğu Hususlarının Somut Ve Açık Bir Şekilde Ortaya Konmadığı

Karar No              : 2019/UY.I-1745 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/413021 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: […]
Nisan 20, 2020

İhalenin Üzerinde Kalma İhtimaline Olup Olmadığına Bakılmaksızın İhale Sürecindeki İşlemlere Yönelik Olarak Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunabileceği

Karar No              : 2019/MK-350 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/429468 İhale Kayıt Numaralı “427 Gün (14 Ay) Süre İle Yakıt Hariç, Katı Atık Toplama Ve Nakli İşine Ait […]
Nisan 12, 2020

Fazla Ödeme – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              712 İlam No                47 Tutanak Tarihi   24.12.2019 Fazla Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından … Tesislerinde […]
Nisan 8, 2020

Kişi Hakkında Kamu Davası Açılması Nedeniyle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklı Olduğu Gerekçesiyle Geçici Teminatının Gelir Kaydedilemeyeceği

Karar No              : 2019/MK-59 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/540997 İhale Kayıt Numaralı “2011 ve 2012 YILLARI 24 AYLIK BİLGİSAYAR KULLANICISI HİZMETİ ALIMI hizmet alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]