ihale danışmanı ankara

Mayıs 7, 2021

İhalenin Yapıldığı Yıldan Bir Önceki Yıla Ait Belgeleri Sunmayanların İki Önceki Yıla Ait Belgeleri Sunabilecekleri

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait belgeleri sunmayanların, iki önceki yıla ait belgeleri sunabilecekleri - istekli bilanço belgelerinin süresi
Nisan 29, 2021

İhale Komisyonu Ve İhale Yetkilisinin İhale Üzerindeki Yetkileri

ihale komisyonu ve ihale yetkilisinin ihale üzerindeki yetkileri , ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğuna ilişkin ihale mevzuatı
Nisan 26, 2021

Vergi Borcu Bulunan İsteklilerin İhaleye Katılım Şartları

vergi borcu bulunan isteklilerin ihaleye katılım şartları - âdi ortaklıkların vergi borcu bulunduğu hâlde, âdi ortaklığı oluşturan kişilerin vergi kimlik numaraları ile yapılan sorgulamalarda "borcu yoktur" yazısı alabilmesi
Nisan 22, 2021
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Aynı IP Adresinden Döküman İndiren Ve E-Teklif Veren İsteklilerin Aynı İhaleye Katılmasının Rekabeti Ve İhale Kararını Etkileyebilecek Davranış Olduğu Yönünde “Kuvvetli Karine” Teşkil Etmesi

rekabeti e ihale kararını etkileyebilecek davranış -
Nisan 20, 2021

İş Deneyim Belgesinin İhalenin İlk İlan Tarihinden Geriye Doğru Son Beş Yıl İçinde Olması Şartını Sağlamaması

iş deneyim belgesinin ihalenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde olması şartını sağlamaması - idari şartnameye uygunluk koşulları
Nisan 20, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Poliçedeki Teminat Tutarının Teknik Şartnamede İstenileni Karşılamadığı İddiası

poliçedeki teminat tutarının istenileni karşılamadığı iddiası
Nisan 4, 2021

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı ve Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında […]
Mart 30, 2021

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı Karar No              : 2021/UY.I-618 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/744331 İhale Kayıt Numaralı “Üsküdar İlçesi 2021 Yılı […]
Mart 18, 2021

Çalıştırılacak Engelli İçinin Sigorta Priminin Devlet Tarafından Karşılanacak Olması – İşçilik Maliyeti

Çalıştırılacak Engelli İçinin Sigorta Priminin Devlet Tarafından Karşılanacak Olması – İşçilik Maliyeti Karar No              : 2021/MK-104 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/149541 İhale Kayıt Numaralı “2014 Yılı İşçilik […]