ihale danışmanı ankara

Ocak 16, 2021

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının […]
Aralık 22, 2020

Geçici Teminat Mektubunun Teklif Bedelinin Yüzde Üçünü Karşılıyor Olması Gerektiği

Geçici Teminat Mektubunun Teklif Bedelinin Yüzde Üçünü Karşılıyor Olması Gerektiği Karar No              : 2020/UY.I-2037 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif […]
Kasım 30, 2020

Teknik Şartnamedeki, Yüklenicinin Kıdem Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğuna Yönelik Düzenlemenin, 4857 Sayılı Kanunun Yukarıda Değinilen Açık Hükmüne Aykırı Olduğu

Teknik Şartnamedeki, Yüklenicinin Kıdem Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğuna Yönelik Düzenlemenin, 4857 Sayılı Kanunun Yukarıda Değinilen Açık Hükmüne Aykırı Olduğu Karar No              : 2020/MK-274 BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Kasım 17, 2020

Kamyon Kiralanması İşi – İş Deneyim Belgesinin Uygun Görülmemesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

Kamyon Kiralanması İşi – İş Deneyim Belgesinin Uygun Görülmemesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2019/UH.I-401 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/709774 İhale Kayıt Numaralı “Kamyon Kiralanması […]
Ekim 30, 2020

İdarenin İhtiyacını Tanımlamadaki Takdir Yetkisinin Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Kullanılması Gerektiği

İdarenin İhtiyacını Tanımlamadaki Takdir Yetkisinin Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Kullanılması Gerektiği Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UM.II-1734 İHALEYİ YAPAN İDARE: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, BAŞVURUYA […]
Eylül 26, 2020

Banka Referans Mektubunun Tarihi – İhale Tarihi

Banka Referans Mektubunun Tarihi – İhale Tarihi Karar No              : 2019/UH.I-1764 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/486522 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa […]
Eylül 22, 2020

Rehber Öğretmene İlişkin Olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması

Rehber Öğretmene İlişkin Olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Karar No              : 2020/UH.II-1454 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/360313 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı […]
Eylül 4, 2020

Kurum Tarafından Davacı Şirkete Ait Numunelerin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Bir İnceleme İle Çözümlenmesi Gerekmekte İken Bu Yola Başvurulmadan, İhaleyi Yapan İdarece Yapılan Tespit Ve Değerlendirmelerle Yetinilmesi

Kurum Tarafından Davacı Şirkete Ait Numunelerin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Bir İnceleme İle Çözümlenmesi Gerekmekte İken Bu Yola Başvurulmadan, İhaleyi Yapan İdarece Yapılan Tespit Ve Değerlendirmelerle […]
Ağustos 18, 2020

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu Karar No              : 2019/MK-63 BAŞVURU SAHİBİ: BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/415829 İhale Kayıt Numaralı “5 İnci Bölge Kapsamında 01/01/2019 – 31/12/2020 […]