ihale danışmanı ankara

Temmuz 31, 2021

İhale Üzerine Kalan İstekli İle Fiyat Teklifi Aldığı Firma Arasında Akrabalık Bağı Bulunduğu Ve Bu Nedenle Fiyat Teklifinin Muvazaalı Olduğu İddiası

ihale üzerine kalan istekli ile fiyat teklifi aldığı firma arasında akrabalık bağı bulunduğu ve bu nedenle fiyat teklifinin muvazaalı olduğu iddiası
Temmuz 30, 2021

Kesinleşen İhale Kararının Davacıya Tebliğ Edildiği Tarihten Başlayan Süre İçerisinde Yapılan Başvurunun İncelenmesi Gerektiği

kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği tarihten başlayan süre içerisinde yapılan başvurunun incelenmesi gerektiği
Temmuz 29, 2021

İtirazen Şikayet Başvurusunda Sözleşme Tasarısından Bahsedilmesine Karşın Açık Bir Şikayetin Dile Getirilmediği

itirazen şikayet başvurusunda sözleşme tasarısından bahsedilmesine karşın açık bir şikayetin dile getirilmediği
Temmuz 28, 2021

Ortaklık Oranlarının Teyidinin Yapılamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

ortaklık oranlarının teyidinin yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma
Temmuz 27, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Paletli Delgi Makinesi İçin Belirlenen Teknik Özelliklerden Farklı Nitelikte İş Makinesiyle Açıklama Yapılması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

aşırı düşük teklif açıklamasında paletli delgi makinesi için belirlenen teknik özelliklerden farklı nitelikte iş makinesiyle açıklama yapılması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma
Temmuz 26, 2021

Zeyilnameyle İdareye Yapılacak Yazılı Bildirime İlişkin Olarak Mevzuatta Herhangi Bir Süre Şartı Öngörülmemiş Olduğu

zeyilnameyle idareye yapılacak yazılı bildirime ilişkin olarak mevzuatta herhangi bir süre şartı öngörülmemiş olduğu
Haziran 10, 2021

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama […]
Mayıs 15, 2021

İş Deneyim Belgesi Sahibi Bir Tüzel Kişinin Ortak Olacağı Tüzel Kişi Şirketin İhaleye Katılabilmesi İçin, Bu Belge Sahibinin En Az Bir Yıldır Şirketin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Olması Zorunlu Olduğu

İş Deneyim Belgesi Sahibi Bir Tüzel Kişinin Ortak Olacağı Tüzel Kişi Şirketin İhaleye Katılabilmesi İçin, Bu Belge Sahibinin En Az Bir Yıldır Şirketin Yarısından Fazla Hissesine […]
Mayıs 7, 2021

İhalenin Yapıldığı Yıldan Bir Önceki Yıla Ait Belgeleri Sunmayanların İki Önceki Yıla Ait Belgeleri Sunabilecekleri

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait belgeleri sunmayanların, iki önceki yıla ait belgeleri sunabilecekleri - istekli bilanço belgelerinin süresi