ihale danışmanı ankara

Şubat 14, 2020

Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım – Onarım Yapılması İşi İhalesi – Kalite Ve Standarda İlişkin Olarak Sunulan Belgelerin Mevzuatta Belirlenen Usule Göre Sunulması

Karar No              : 2020/MK-30 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/228797 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım – Onarım Yapılması İşi” İhalesi […]
Şubat 12, 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar […]
Şubat 7, 2020

Teknik Şartname düzenlemesinin temin edilmesi gereken donanımların renklerini bilen veya tahmin edebilen kişilere avantaj sağladıgı ve bu avantajın eşitlik ve rekabet ilkelerini ihlal ettiğine ilişkin iddiasının da esastan değerlendirilmesi gerekirken sekil yönünden reddine karar verilmiş olması

Karar No              : 2020/MK-23 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/316163 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot […]
Ocak 30, 2020

Personel Taşıma İhalesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma – Toplam Teklif Tutarında Aritmetik Hata İddiası

Karar No              : 2017/MK-29 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/347150 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı Personel Taşıma” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor […]
Ocak 28, 2020

İş Ortaklığının İhalede Birlikte Hareket Etmek Suretiyle 4734 Sayılı Kanun’un “Yasak Fiil Veya Davranışlar” Başlıklı 17’nci Maddesinin (D) Bendindeki Birden Fazla Teklif Verme Fiilini İşlediği İddiası – Kriminal İnceleme

Karar No              : 2017/MK-23 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/46328 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü 65.Yozgat Ve 68.Boğazlıyan Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım Ve Onarımı […]
Ocak 25, 2020

İdareye Analiz Yaptırma Konusunda Çok Geniş Yetki Verdiği, Söz Konusu Yetki Çerçevesinde İdarenin Hiç Analiz Yapılmasını İstememesi İhtimali Bulunduğu Gibi, Her Öğün İçin Ve Her Bir Yemek İçin Analiz İsteminde Bulunmasının Mümkün Olduğu Bunun İse Davacının İddia Ettiği Şekilde Sağlıklı Bir Şekilde Teklif Vermeyi Engelleyeceği

Karar No              : 2020/MK-12 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/394706 İhale Kayıt Numaralı “Tekkeköy İlçe Mem Bağlı 14 Taşıma Merkezli Temel Eğitim Okuluna (İlkokul / Ortaokul) 2019-2020 Eğitim […]
Ocak 22, 2020

Sözleşme Birim Fiyatları Hangi Usulle Tespit Edilmişse, Fiyat Farkına Esas Uygulama Yılı Fiyatlarının Da Aynı Usule Göre Tespit Edilmesi Gerekir – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

Yılı          2013 Dairesi  4 Karar No              209 İlam No                413 Tutanak Tarihi   5.12.2019 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. […]
Ocak 22, 2020

EKAP AKADEMİ FAALİYETE GEÇTİ

Düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak kamu ihale sisteminin ana aktörlerinden biri olan Kamu İhale Kurumu kurulduğu 2002 yılından itibaren faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir. […]
Ocak 20, 2020

İhalenin Başvuru Sahibi Üzerinde Bırakılma İhtimali Ortadan Kalktığından Bir Hak Kaybı Veya Herhangi Bir Zarara Uğranılmasının Söz Konusu Olmadığı Gerekçesiyle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilemeyeceği

Karar No              : 2020/MK-7 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/392835 İhale Kayıt Numaralı “Evsel Atık Transferi Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ankara Büyükşehir Belediye […]