Hizmet İhalesi

Mart 15, 2022

İdari Şartnamede Aylık Tüketilecek Elektrik, Su ve Doğalgaz Miktarlarının Düzenlenmesi Gerektiği İddiası

İdari Şartname’nin 12. maddesine göre söz konusu yerin ve fiziki imkanlarının önden incelenip harcanacak kaynaklara dair bir tahminde bulunulması gerekmektedir