İsteklinin Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunma Hakkı

Haziran 18, 2021

Kesinleşen İhale Kararına Karşı 10 Gün İçerisinde İhaleyi Yapan İdareye Şikâyet Başvurusunda Bulunulması Ve İhaleyi Yapan İdarenin 10 Günlük Süre İçerisinde Değil, Bu Süre Bittikten Sonra Cevap Vererek Anayasa’nın 40. Maddesini İhlâl Etmek Suretiyle Davacıyı Yanıltması

kesinleşen ihale kararına karşı 10 gün içerisinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulması ve ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde değil, bu süre bittikten sonra cevap vererek anayasa'nın 40. maddesini ihlâl etmek suretiyle davacıyı yanıltması
Temmuz 31, 2019

İsteklinin İhalenin Üzerinde Kalıp Kalmadığına Bakılmaksızın Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunabileceği

Karar No              : 2016/MK-561 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/245166 İhale Kayıt Numaralı “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Elektrik Enerjisi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]