İşletme Kayıt Belgesi

Mart 9, 2022

İsteklinin Sunması Gereken Belgeleri Usüle Uygun Olarak Sunmadığı İddiası

"Aslı idarece görülmüştür" şerhi bulunan suretler belge aslı gibi değerlendirildiği ve istekli belgeleri bu şerhle sunduğu için,belgeler usüle uygun bulunmuştur
Ekim 9, 2021
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Sunulan İşletme Kayıt Belgesinin Geçerli Olmadığı İddiası

İstekli tarafından “İşletme Kayıt Belgesi, Bornova Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” ve “22.01.2016, TR-35-K-046973, süresiz” bilgileri beyan edildiği ve bu belgenin “http://ggbs.tarim.gov.tr/” adresi üzerinden yapılan sorgulamada aktif olduğu görüldüğü için değerlendirme dışı bırakılamaz.