Eşit Muamele İlkesine Uygunluk

Ekim 7, 2021

Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Eşit Muamele İlkesi Gereği Tam Olarak İncelenmelidir

Aşırı düşük teklif açıklaması eşit muamele ilkesi gereği incelenmesi gerekirken incelenmediği anlaşıldığından idarece iddialar yeniden incelenecektir.