Ticaret Şirketlerinin

Eylül 7, 2019

Ticaret Şirketlerinin, Ana Sözleşmelerinde Yer Almayan Faaliyet Konuları Dışında Da Faaliyette Bulunabilecekleri, Sırf Ticaret Sicilinde Sayılan Faaliyet Konuları İle Sınırlı Olarak Faaliyette Bulunabilecekleri Sonucuna Ulaşmanın Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Oluşturacağı

Karar No              : 2018/MK-425 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/363673 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Otomatik Tabanca Kılıfı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Jandarma Tedarik Merkezi […]