İhale Danışmanlığı İstanbul

Ocak 23, 2021

Dilekçe Ekinde Fotokopisi Sunulan Vekaletnamenin Aslına Uygunluğunun Onaylanmamış Olmasına Karşın Eksikliğin Kurum İnternet Sitesinde Yayımlanmamış Olması

Karar No : 2021/MK-8 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/11509 İhale Kayıt Numaralı “İnegöl Merkezine Waschbeton Parke Ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi.” İhalesi KARAR: İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 27.02.2013 […]
Ocak 22, 2021

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğin 1 inci maddesinin […]
Ocak 20, 2021

Hakediş Raporunun “İdareye Verilen … Dilekçemde Yazılı İhtirazi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalanması Gerektiği

Hakediş Raporunun “İdareye Verilen … Dilekçemde Yazılı İhtirazi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalanması Gerektiği 15. Hukuk Dairesi         2019/1067 E.  ,  2019/4217 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi […]
Ocak 19, 2021

İşin Devam Eden Kısımlarında Aykırılıkların Art Arda Veya Aralıklı Kaç Defa Gerçekleşmesi Durumu

İşin Devam Eden Kısımlarında Aykırılıkların Art Arda Veya Aralıklı Kaç Defa Gerçekleşmesi Durumu Karar No              : 2019/MK-205 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/66376 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğümüz […]
Ocak 17, 2021

Kâr Hariç Yaklaşık Maliyetin Altında Kalan Teklif Fiyatlarının Aşırı Düşük Kabul Edilerek, Aşırı Düşük Teklif Olarak Belirlenen İsteklilerden Teklif Bileşenlerine İlişkin Olarak Açıklama İstenmemiş Olması

Kâr Hariç Yaklaşık Maliyetin Altında Kalan Teklif Fiyatlarının Aşırı Düşük Kabul Edilerek, Aşırı Düşük Teklif Olarak Belirlenen İsteklilerden Teklif Bileşenlerine İlişkin Olarak Açıklama İstenmemiş Olması Karar […]
Ocak 15, 2021

Kurum Kararının Varsayıma Dayanıyor Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Kurum Kararının Varsayıma Dayanıyor Olması – İdare Mahkemesi Kararı Karar No              : 2021/MK-3 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/256249 İhale Kayıt Numaralı “‘Belediye Hizmetlerinde Ve Kent Temizliğinde Kullanılmak […]
Ocak 14, 2021

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “n) Online satış kanalı: Seyahat […]
Ocak 13, 2021

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının […]
Ocak 11, 2021

İdarenin İhalenin İptalinde Takdir Yetkisini Yanlış Kullanması

Karar No              : 2020/MK-336 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Bilimsel ve […]