İhale Danışmanlığı İstanbul

Eylül 27, 2020

Şoför Yemek Bedeli Ve Servis Ücreti

Şoför Yemek Bedeli Ve Servis Ücreti Karar No              : 2019/UH.I-1764 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/486522 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa Otoyol […]
Eylül 22, 2020

Rehber Öğretmene İlişkin Olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması

Rehber Öğretmene İlişkin Olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Karar No              : 2020/UH.II-1454 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/360313 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı […]
Eylül 18, 2020

İhale Kapsamında Beş Adet Semitreylere İlişkin Belgelemenin İhale Aşamasında Yapılması Ve Değerlendirilmesi Gerektiği

İhale Kapsamında Beş Adet Semitreylere İlişkin Belgelemenin İhale Aşamasında Yapılması Ve Değerlendirilmesi Gerektiği Karar No : 2020/MK-90 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/392835 İhale Kayıt Numaralı “Evsel Atık […]
Eylül 17, 2020

E-Banka Referans Mektubu – Mektup Tutarının Yüzdesi

E-Banka Referans Mektubu –  Mektup Tutarının  Yüzdesi Karar No              : 2020/UY.II-1440 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/204493 İhale Kayıt Numaralı “21-79 KKNolu Çermik-Ergani İl Yolunun Km:11+000-30+000 Arasında  Toprak […]
Eylül 5, 2020

Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi – Teklif Ekinde Araç Bilgi Formunun Sunulmamış Olması

Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi – Teklif Ekinde Araç Bilgi Formunun Sunulmamış Olması Karar No              : 2020/UH.II-804 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/56173 İhale Kayıt Numaralı “Ankara […]
Ağustos 23, 2020

İdare Tarafından İhalenin İptal Edilmesine İlişkin Makul Ve Meşru Sebepler Sunulmamış Olması

İdare Tarafından İhalenin İptal Edilmesine İlişkin Makul Ve Meşru Sebepler Sunulmamış Olması Karar No              : 2020/MK-196 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/406580 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Lojistik Merkezi […]
Ağustos 20, 2020

İhalenin İptal Edilmesinden Önce İdareye Bir Şikâyet Başvurusunda Bulunulmadığı Ve İptal Kararının İtirazen Şikâyet Üzerine Alınmaması Durumununun Kurumun Görev Alanına Girmeyeceği

İhalenin İptal Edilmesinden Önce İdareye Bir Şikâyet Başvurusunda Bulunulmadığı Ve İptal Kararının İtirazen Şikâyet Üzerine Alınmaması Durumununun Kurumun Görev Alanına Girmeyeceği Karar No              : 2020/UY.IV-1338 BAŞVURUYA […]
Ağustos 18, 2020

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu Karar No              : 2019/MK-63 BAŞVURU SAHİBİ: BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/415829 İhale Kayıt Numaralı “5 İnci Bölge Kapsamında 01/01/2019 – 31/12/2020 […]
Ağustos 11, 2020

Kamu İhale Kuruluna Yapılan Başvurular Hakkında Kurul Tarafından Ne Tür Bir Karar Verileceğinin Kanunla Sayma Yoluyla Belirlendiği ve Bunlar Arasında, “İşleme Gerek Olmadığına” İlişkin Bir Karar Türüne Yer Verilmediği

Kamu İhale Kuruluna Yapılan Başvurular Hakkında Kurul Tarafından Ne Tür Bir Karar Verileceğinin Kanunla Sayma Yoluyla Belirlendiği ve Bunlar Arasında, “İşleme Gerek Olmadığına” İlişkin Bir Karar […]