İhale Danışmanlığı İstanbul

Nisan 13, 2021

Elektronik İhalede İhale Komisyonu Tarafından Pilot Ortak Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Teyit Edilmesi Amacıyla Pay Defterinin Temin Edilmemiş Dolayısıyla Yeterlik Değerlendirmesinin Usulünce Yapılmamış Olması

elektronik ihalede yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin ihale komisyonunca sonradan belgelerin temini yoluyla teyit edilmesi zorunluluğu
Nisan 11, 2021

İşçilik Kalemi İçerdiği Anlaşılan Teklife Konu İşlere İlişkin Olarak Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapılması Ve Fiyat Tekliflerinin Üzerinde Yer Alması Gereken İbareye Yer Verilmesi Gerektiği

aşırı düşük teklif savunmada fiyat teklifinde bulunması gereken ibare
Nisan 9, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Akaryakıt Tevsikinde İl Bazında Günlük Yayımlanan Fiyatının Kullanılmasında İhale Mevzuat Yönünden Herhangi Bir Aykırılık Bulunmadığı

aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilerin akaryakıt kalemini açıklarken il bazında günlük açıklanan fiyatı kullanmalarının mevzuata uygun olduğuna dair karar
Nisan 9, 2021

İhalenin İptaliyle Sınırlı İnceleme Sırasında İsteklinin Geçici Teminat Mektubunun Var Olup Olmadığının Sorgulanması

İdarenin ihaleyi iptal incelemesi yaparken geçici teminatın varlığını sorgulaması - ihale danışmanı - ihale danışmanlığı
Nisan 7, 2021

İş Deneyimine Konu Otelin 5 Yıldızlı Olduğuna İlişkin Fiziki Kriterlerin Tevsikine Yönelik Beyanın Eksik Bulunması Gerek Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Veren Başvuru Sahibi İsteklinin Birinci Veya İkinci En Avantajlı Teklif Sahibi Olma İhtimalinin Bulunmadığı

iş deneyim belgesinin idare tarafından değerlendirilmesi ve iş deneyimi olduğunun istekli firma tarafından tevsiki
Nisan 4, 2021

Şartnamede Yemek Çeşidi Ve Sayısında İdarenin İstediği Şekilde Değişiklik Yapabilmesinin İstekliler Açısından Belirsizliğe Yol Açtığı, Bu Nedenle Maliyet Hesaplamasının Sağlıklı Bir Şekilde Yapılamayacağı

Şartnamede Yemek Çeşidi Ve Sayısında İdarenin İstediği Şekilde Değişiklik Yapabilmesinin İstekliler Açısından Belirsizliğe Yol Açtığı, Bu Nedenle Maliyet Hesaplamasının Sağlıklı Bir Şekilde Yapılamayacağı Karar No              : […]
Nisan 4, 2021

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı ve Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında […]
Nisan 2, 2021

İhale Üzerinde Bırakılan Davacı Şirket Tarafından Teklif Dosyası Kapsamında Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Ekinde Pay Defterinin Sunulmamış Olması

İhale Üzerinde Bırakılan Davacı Şirket Tarafından Teklif Dosyası Kapsamında Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Ekinde Pay Defterinin Sunulmamış Olması Karar No              […]
Nisan 2, 2021

Belediye Ve Belediyeye Bağlı Kuruluşlara Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme İmkân Veren Özel Düzenleme Bulunması

Belediye Ve Belediyeye Bağlı Kuruluşlara Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme İmkân Veren Özel Düzenleme Bulunması Karar No              : 2021/MK-117 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/184707 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı […]