İhale Danışmanlığı İstanbul

Temmuz 6, 2020

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin İhalenin Kapalı Oturumlarında Belirlenebileceği

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin İhalenin Kapalı Oturumlarında Belirlenebileceği Karar No              : 2020/UY.II-1130 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/212627 İhale Kayıt Numaralı “Şehitlik Konsol İstinat ve Çevre Duvarı […]
Temmuz 4, 2020

İşte Personel Çalıştırılarak Yapılması Gereken Bir Faaliyet Söz Konusu İse, O İşe Ait Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgelerin İstenmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-143 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/620290 İhale Kayıt Numaralı “Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Domaniç Orman İşletme Şefliği Hatipoğlu Orman Emvali Deposu Orman Emvali İstif […]
Temmuz 3, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-138 BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Haziran 18, 2020

Teklif Edilen Bedelde Yazı Ve Rakam Arasında Uyumsuzluk Bulunması

Karar No              : 2020/MK-132 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/519275 İhale Kayıt Numaralı “Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım […]
Haziran 16, 2020

Mevzuatın Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğunu İddia Eden İstekli Olabileceklerin İhalelere Yönelik Başvurma Hakkını Kullanabileceğini Öngörmesi

Karar No              : 2020/MK-122 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve […]
Haziran 15, 2020

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim […]
Haziran 9, 2020

Yemek İhalesi – Yeterlik Kriteri Olarak Bilanço Oranı

Karar No              : 2020/UH.II-885 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/549423 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Haziran 8, 2020

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale […]
Haziran 6, 2020

İş Deneyim Belgesinin, Başvuruya Konu İhaleye Ait İlan Tarihinden (28.11.2019) Geriye Doğru Son Beş Yıl İçerisinde Kabul İşlemleri Tamamlanan Ve Bedel İçeren Tek Bir Sözleşmeye Dayalı Bir İşe İlişkin Olarak Düzenlenmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/UH.II-885 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/549423 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]